Andrij Deszczyca , Abmasador Ukrainy w Polsce spotka się ze studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Spotkanie odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku w Klubie Akademickim IQ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o godz. 11:00.

Andrij Deszczyca jest byłym Ministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy, w latach 2007-2012 sprawował funkcję Ambasadora Ukrainy w Finlandii. W październiku ubiegłego roku mianowany został Ambasadorem Ukrainy w Polsce.

Debata organizowana jest przy współpracy z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Rzeszowie. Jej organizatorem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

Andrij Deszczyca , Abmasador Ukrainy w Polsce spotka się ze studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.