21 lipca 2011 roku Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej zwiedzało 27 stałych przedstawicieli państw europejskich przy UE. Kiedy je oglądali, zdumieli się tym, jakie efekty można osiągnąć mądrze wykorzystując środki unijne. Podkreślali, że jest to znakomity wzór dla innych.

– Po wizycie na Podkarpaciu otrzymaliśmy od jej uczestników podziękowania i zapewnienia, że pozostają oni pod dużym urokiem regionu (…) innowacyjności i potencjału gospodarczego – napisała Karolina Ostrzyniewska, Zastępca Kierownika Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

– Podczas wizyty pokazaliśmy dyplomatom nowoczesną serwerownię – serce CEM i wyróżniające nas laboratoria: podstaw automatyki i robotyki, laboratorium finansowe symulujące giełdę, a także laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej – wymienia Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Prezentacja Centrum Edukacji Międzynarodowej była dla uczelni szansą na pokazanie na forum międzynarodowym innowacyjnego modelu studiów przygotowujących kadry nowoczesnej gospodarki w regionie w ośrodku dydaktycznym umożliwiającym łączenie teorii z praktyką, gdzie kształcenie jest dopasowane do potrzeb branży wysokich technologii w województwie podkarpackim, m.in. klastra Doliny Lotniczej.

– Wizyta dyplomatów UE w naszym nowym obiekcie w dużej mierze sfinansowanym z pieniędzy Unii była okazją do pokazania, jak w nowoczesny sposób kształcimy młodzież. Jest to również dla uczelni duże wyróżnienie. Ministerstwo uznało, że wizytówką regionu w obszarze innowacyjności jest nasze Centrum Edukacji Międzynarodowej. Cieszymy się, że mogliśmy okazję pokazać przedstawicielom różnych państw nowoczesny obiekt, co jest formą promocji nie tylko naszej uczelni, ale całego Podkarpacia – mówi prof. nadzw. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.