Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.

Gaz ziemny zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w nie tylko w energetyce, ale także w całej gospodarce. Jego znaczenie rośnie także w Polsce, czego dowodzi coraz większy udział w miksie energetycznym. Surowiec ten budzi duże emocje z uwagi na ważny kontekst polityczny handlu gazem i jego wpływ bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Przewiduje się, że w 2030 r. udział tego surowca w bilansie energetycznym na świecie wyniesie 25%, co oznacza, że wkrótce będzie drugim, po ropie naftowej, źródłem energii pierwotnej. O ile wiek XIX jest uważany za wiek węgla, a wiek XX należał do ropy naftowej, to wiek XXI często określa się jako era gazu ziemnego. Jego znaczenie rośnie także w Polsce, czego dowodzi coraz większy udział w miksie energetycznym. Większe znaczenie tego surowca budzi duże emocje z uwagi na ważny kontekst polityczny handlu gazem i jego wpływ bezpieczeństwo energetyczne kraju. Fundamentalną kwestią są jednak przede wszystkim nowe perspektywy dla tego sektora wobec rewolucji jaką jest przemysłowa eksploatacja gazu łupkowego.

Cały raport jest do pobrania na stronie internetowej CAE WSE