Reformy trwają dłużej niż rewolucja, a współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy powinna być fundamentem wzajemnych relacji pomiędzy naszymi krajami – podkreślił Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, który odwiedził 1 kwietnia 2015 roku Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca odwiedził 1 kwietnia Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zdaniem Deszczycy oficjalne spotkania pomiędzy politykami z Polski i Ukrainy upływają zwykle na rozmowach o kwestiach abstrakcyjnych i zbyt odległych, tymczasem to sprawy z pozoru błahe i przyziemne stanowią kluczowy element dwustronnych relacji. Jako przykład Ambasador podał współpracę transgraniczną Polski i Ukrainy, liberalizację przepływu osób oraz budowę nowych przejść granicznych. Dodał również, iż Ukraina będzie dążyć do wprowadzenia wspólnych kontroli granicznych z krajami należącymi do Unii Europejskiej: Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia kolejek na granicach oraz zwalczenia korupcji.

Ambasador Deszczyca sporo miejsca poświęcił w swoich wypowiedziach gospodarce. Wspomniał, że coraz więcej Ukraińców zakłada swoje firmy w Polsce, co przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości zarówno tutaj, jak i na Ukrainie.

Ambasador odniósł się również do sytuacji wewnętrznej Ukrainy oraz trwającego konfliktu z Rosją. Według Deszczycy reformy trwają zawsze dłużej niż rewolucja, ponieważ muszą być dokładnie zaplanowane i starannie przeprowadzone, a w dodatku Ukraina musi bronić się przed rosyjską agresją, w wyniku czego rząd w Kijowie nie może skupić się tylko na sprawach wewnętrznych. „Brak jasnej perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej wpływa negatywnie na proces reform. Nie wiemy, co czeka nas na końcu tej drogi” – dodał Ambasador, wskazując na przykład Polski.

Deszczyca odpowiadał również na pytania zgromadzonej publiczności, poruszając m.in. kwestie rosyjskiej wojny informacyjnej, perspektyw wprowadzenia ruchu bezwizowego pomiędzy UE i Ukrainą oraz rozszerzenia strefy małego ruchu granicznego Polska-Ukraina.

Ambasador odwiedził Rzeszów na zaproszenie ukraińskich studentów WSIiZ. Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Zobacz wywiad z Ambasadorem
Zobacz zdjęcia z wizyty