Niezwykłe spotkanie z Anną Dymną aktorką teatralną i filmową, działaczką społeczną, założycielką Fundacji „Mimo Wszystko” oraz Wojciechem Bonowiczem – publicystą, autorem tomów poetyckich, członkiem Rady Programowej Dni Tischnerowskich i Instytutu Myśli Józefa Tischnera, zwieńczyło II cykl interdyscyplinarnych wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze”.

Spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury realizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”, od początku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Rzeszowa i Polski południowo-wschodniej. Nie inaczej było i tym razem – sala w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego pękała w szwach. Wśród osób zgromadzonych na widowni byli włodarze miasta i regionu, przedstawiciele rzeszowskich uczelni oraz świata biznesu, młodzież i mieszkańcy Podkarpacia, a także dziennikarze rzeszowskich mediów.

Wydarzenie otworzył dr Wergiliusz Gołąbek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, a także wieloletni dyrektor rzeszowskiej Filharmonii.


Anna Dymna i Wojciech Bonowicz
podczas spotkania zatytułowanego „Sztuka życia” rozmawiali o kulturze i sztuce, ale także o życiu, miłości i wartościach związanych z pomaganiem innym.

Prelegenci zaprezentowali podczas wydarzenia wybrane fragmenty poezji m.in. Czesława Miłosza, Williama Blake’a, Williama Szekspira, Wiesławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Fryderyka Nietzschego, Agnieszki Osieckiej czy Marcina Świetlickiego.


– Życie jest bardzo piękne, ale jest bardzo trudne, bo to jest taka dziwna droga, którą idziemy, a często jest kręta. Czasem niestety sami musimy tą drogą iść, są skrzyżowania i nie wiemy co wybrać. Czasem nas coś boli, ranimy się po drodze, są przepaście, które trzeba przeskakiwać, obchodzić kamienie, człowiek się w tym gubi, a poezja często daje nam drogowskazy
– mówiła Anna Dymna.

Podczas spotkania wiele czasu poświęcono miłości i odpowiedzi na pytanie „na czym ona polega”. – Nie próbuj mówić o miłości, bo ona w słowach się nie mieści. Jest jak wiatr: cichy, niewidzialny, co tylko czasem zaszeleści… – to tylko jedna z propozycji poetyckiej odpowiedzi, zawartej we fragmencie poezji Wliliama Blake’a, którą przytoczyli prelegenci.

Jak rozmawiam z ludźmi w programie „Spotkajmy się” o chorobach, cierpieniach, zawsze kończy się tym samym, w ogóle nie mówimy o chorobie, zawsze mówimy o miłości – powiedziała Anna Dymna, zaznaczając, że aby życie miało sens to trzeba kochać , jak ktoś nie kocha życia, nie wie co to jest miłość, jest nieszczęśliwy i mówi, że życie nie ma sensu.

Druga część spotkania miała formę interaktywną. Pytania mogła zadawać publiczność. W jej trakcie Anna Dymna, jak i Wojciech Bonowicz odpowiadali na pytania dotyczące tematyki spotkania, ale także działalności kulturalnej, charytatywnej oraz społecznej. Jedno z pytań dotyczyło otwarcia salonu poetyckiego Anny Dymnej, który mógłby odbywać się w murach WSIiZ w Rzeszowie.


Wydarzenie zwieńczyło II edycję cyklu wykładów interdyscyplinarnych pt. „Wielkie pytania w nauce i kulturze”
które Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania organizuje pod patronatem „Tygodnika Powszechnego”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Partnerem strategicznym cyklu był Urząd Miasta Rzeszowa. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacją Centrum Kopernika w Krakowie oraz z wydawnictwem Copernicus Center Press.

Podczas spotkania Wojciech Bonowicz, jak i Rektor dr Wergiliusz Gołąbek zdradzili, że w nowym roku akademickim planowany jest kolejny cykl spotkań „Wielkie pytania w nauce i kulturze” z wybitnymi osobistościami życia naukowego i kulturowego.

Galeria zdjęć
Materiał filmowy z wydarzenia

Aktualności TVP o spotkaniu „Sztuka życia”