Od 22 do 24 kwietnia 2009 roku odbył się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie VIII Kongres Public Relations. Oto relacja z drugiego dnia.

Jaka powinna być rola mediów w kryzysie? Mówił o tym Sebastian Bykowski w prezentacji pod tytułem: „Kryzys w mediach – w jaki sposób media wypełniają swoją misję informacyjną w kryzysie”. Prezes Zarządu PRESS-SERVICE podkreślał, iż media w kryzysie zachowują się nieobliczalnie, i tak naprawdę bardzo trudno przewidzieć co może się wydarzyć. W odpowiedzi na pytanie co media nam przekazują? Okazuje się, że środki masowego przekazu najwięcej uwagi poświęcają skutkom kryzysu oraz możliwościom przetrwania tego okresu. Informacje w kryzysie sprzedają się dobrze, co więcej coraz większym zainteresowaniem cieszą się kanały telewizyjno- biznesowe. Warto przytoczyć tu chociażby przykład TVN CNBC Biznes, który ze słabo popularnej stacji stał się wiodącym kanałem o tematyce gospodarczej właśnie ze względu na kryzys. W „ciężkich czasach” ludzie chcą wiedzieć coraz więcej, o otaczającej ich rzeczywistości. Szukamy informacji, a media na to natychmiastowo odpowiadają. To z nich czerpiemy wszystkie informacje , opinie, dlatego można je nazwać samo napędzającą się spiralą. Sebastian Bykowski przygląda się również zjawisku tabloidyzacji mediów, które kreując rzeczywistość, nie są jedynie komentatorem, ale również bardzo aktywnym aktorem na tej scenie i głównym źródłem wiedzy dla społeczeństwa. Kryzys to produkt medialny , który w sposób niekontrolowany i nieprzewidywalny został rozprzestrzeniony na skalę masową i nikt wówczas nie brak pod uwagę konsekwencji tego zjawiska .Autor apeluje o więcej merytoryki w mediach opartej na wnioskach, monitoringu i analizie, a co za tym idzie możliwości podejmowania skutecznych i realnych działań.

„www.ZapytajEkspertow.pl , czyli jak wydłużyć ławkę dla medialnych ekspertów”

„W mediach pojawia się ciągle masa tych samych nazwisk” sygnalizuje Norbert Kilen z On Board PR. To pewna przepaść ,która stanowi niewątpliwy problem dla ekspertów, którzy chcieli by być zaproszeni do wypowiedzi. Z tego powodu powstało innowacyjne pierwsze w Polsce rozwiązanie, jakim jest bezpłatny serwis internetowy do którego dziennikarz, bloger będzie mógł wysłać swoje pytanie, a system wybierze ekspertów, którzy pasują profilem swojej specjalizacji do tematyki danego pytania. Za pośrednictwem tego programu mogą wyrazić swoją opinię, która później trafia do dziennikarza już bez potrzeby autoryzacji. Z drugiej strony, dzięki serwisowi profesjonaliści z różnych branż i PR-owcy mogą zyskać dodatkową szansę na dotarcie do mediów. Jeśli mają apetyt na wypowiedzi w mediach i cytowanie ich opinii – serwis ZapytajEkspertow.pl daje im na to dodatkową szansę. Wszelkie dodatkowe informacje na temat działania serwisu znajdują się pod adresem::www.zapytajeksperow.pl

Mądrzy po szkodzie?

Pyta Marek Wróbel, Prezes Fundacji InternetPR.pl, prezes Neuron APR , porównując czas sprzed koniunktury w roku 2001 z sytuacją dzisiejszą. „Wtedy było ciężko i źle”, po chwili dodając, „ale obecnie, nie należy się aż tak bać”. Przekonuje, że nawet jeśli przychody w branży będą zerowe lub nawet ujemne, to gospodarka jest silniejsza niż w 2001 r., i mamy łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych. W 2001 roku PR był pierwszy na liście do redukcji, byliśmy nisko na drabinie priorytetów, ale dziś jest odwrotnie. Kryzys pokazał, że reputacja dołączyła do twardych parametrów biznesowych, dlatego rola Pr jako narzędzia budowy zaufania rośnie. Nawet jeśli sytuacja będzie trudna Pr, wyjdzie z tego względnie obronną ręką. Różne segmenty branży czują trudną sytuację ,jednak autor prezentacji przewiduje kłopoty dla branż i agencji dziewiczych., gdzie pracownik jest kosztem, a to powoduje łatwość jego zwalniania. Wskazuje również na silniejszą pozycję Pr wobec mediów, widzi w tym drogę uniezależnienia się od mediów, dodając, że musi pojawić się prawdziwe dziennikarstwo internetowe.

Autor: Katarzyna Hil

Zapraszamy do galerii zdjęć, na których można oglądać VIII Kongres PR w obiektywie.

Zapraszamy też na stronę kongresu: www.kongrespr.pl