Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zajęła stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz odbywających się w Polsce protestów.