Odczyty fragmentów książki, projekcja filmu, występy znakomitych gości – wszystkie te atrakcje uświetniły premierę publikacji poświęconej Premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu Architekt wolnej Polski, która odbyła się 8 maja br.w Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego.


Na spotkanie przybyli m.in. przedstawiciele świata nauki, biznesu, polityki, a także duchowieństwa oraz władz WSIiZ. Wszystkich zebranych powitał dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ oraz przedstawił zaproszonych gości: prof. Andrzeja Friszke, prof. Aleksandera Halla, Henryka Woźniakowskiego oraz Ojca Macieja Ziębę. Gospodarzem spotkania był Andrzej Brzeziecki, asystent Tadeusza Mazowieckiego oraz autor jego biografii, który dbał o przebieg całego wydarzenia oraz moderował dyskusję.

Część właściwą wydarzenia otworzył film zatytułowany Pan Premier stworzony przez studentów WSIiZ. Przybliżał on drogę polityczną jaką przebył Tadeusz Mazowiecki, zaczynając od karnawału Solidarności, przez stan wojenny, obrady Okrągłego Stołu, transformację ustrojową oraz tzw. wojnę na górze.

Następnie przyszedł czas na rozmowy autorami książki. Przed każdą dyskusją Wojciech Kwiatkowski odczytywał fragment tomu Architekt wolnej Polski, po czym Andrzej Brzeziecki zadawał gościom pytania. Pierwszy wywołany został Ojciec Maciej Zięba, który w publikacji opisał strefę poglądów religijnych Tadeusza Mazowieckiego, który zawsze postulował otwarcie się kościoła na ludzi o innych przekonaniach. Ojciec Zięba udzielił także odpowiedzi na pytanie prowadzącego: dlaczego w Polsce nie udało się zrealizować takiej wizji kościoła?

Nie powiedziałbym, że się nie udało, ponieważ w Kościele Katolickim słychać polifonię głosów. To pokazuje, że mogą być w nim ludzie o różnych poglądach, a więc kościół jest dla wszystkich, oznacza, że jest otwarty, powszechny.

Autorem kolejnego przeczytanego fragmentu książki był prof. Aleksander Hall. Profesor w rozmowie próbował przedstawić syntezę myśli Tadeusza Mazowieckiego oraz przybliżyć jego sylwetkę. Prof. Hall podkreślał głęboki patriotyzm pierwszego premiera III RP, jego skłonność do rozwiązywania sporów za pomocą dialogu, wiarę i wynikający z niej chrześcijański personalizm.

Silna Polska w wielkiej Europie – to tytuł podrozdziału autorstwa Henryka Woźniakowskiego, Prezesa Wydawnictwa Znak, którego fragment również został odczytany. Autor omawiał poglądy Mazowieckiego na temat miejsca i roli Polski w strukturach europejskich:

Polski nie stać na to, żeby być samotnym podmiotem pomiędzy Wschodem a Zachodem. Stać ją natomiast na to, aby współkształtować wielką wspólnotę europejską.

Ostatnim przywołanym autorem był prof. Andrzej Friszke. Gospodarz spotkania, Andrzej Brzeziecki, dopytywał się profesora o relacje Tadeusza Mazowieckiego – cichego inteligenta – z robotnikami. Prof. Friszke zapewnił, że wspólnota Solidarności, która bazowała na zaufaniu, pozwalała niwelować wszelkie różnice oraz bariery między ludźmi.

Po indywidualnych rozmowach z autorami książki nastąpiła wspólna debata zaproszonych gości. Próbowali oni się zmierzyć z kwestią relacji kościół-państwo oraz pytaniem, czy rozwiązanie w tym obszarze wypracowane m.in. przez Tadeusza Mazowieckiego zdało egzamin. Wszyscy paneliści zgodnie przyznali, że duchownym nie raz zdarzało się popełniać błędy, m.in. za bardzo angażując się bezpośrednio w politykę. Mimo to podkreślono też ważną rolę kościoła w czasach PRL oraz zwrócono uwagę, że wciąż jest to istotny element polskiej rzeczywistości:

Broniłbym modelu wypracowanego przez Tadeusza Mazowieckiego, który mówił o przyjaznym rozdziale państwa i kościoła. Odpowiedzią na problemy nie jest bowiem agresywny antyklerykalizm – podsumował prof. Aleksander Hall.

Pytania mogła zadawać także publiczność, która z możliwości tej chętnie skorzystała formułując ich ogromną liczbę. Pytano autorów m.in. o ich pierwsze spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim, o ocenę listu Episkopatu Polski dotyczącego nacjonalizmu, rolę intelektualistów w polityce.

Przed końcem wydarzenia głos zabrał jeszcze raz prof. Aleksander Hall, wychodząc poza zaplanowany scenariusz spotkania. Profesor postanowił szczerze i uroczyście podziękować Władzom Uczelni, zwłaszcza prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi, Prezydentowi WSIiZ, za realizację pomysłu wydania książki Architekt wolnej Polski.

Po oficjalnej części spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, istniała także możliwość zakupu książki z atrakcyjnym rabatem oraz otrzymania autografów zaproszonych autorów.

Tom Architekt wolnej Polski przedstawia niezwykłą rolę, jaką odegrał premier Tadeusz Mazowiecki w budowie państwa polskiego po 1989 roku. Publikacja pozwala poznać sylwetkę I premiera III RP, którą przedstawiają jego bliscy współpracownicy oraz przyjaciele, ukazując świat jego wartości, poglądy oraz zarysowując tło historyczne. Publikacja nie tylko pozwala spojrzeć w przeszłość, ale jest także niezwykłym materiałem skłaniającym do refleksji, dzięki ciągle aktualnej spuściźnie politycznej Tadeusza Mazowieckiego.

Galeria
Relacja filmowa