Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe „Inżynieria oprogramowania” i „Analityk biznesowy” prowadzone we współpracy z firmą Asseco Poland.

Planowane do uruchomienia kierunki są efektem bardzo dobrej współpracy uczelni z największą firmą informatyczną Asseco Poland. Obydwa kierunki studiów bardzo mocno wpisują się w oczekiwania pracodawców, którzy poszukują kompetentnych pracowników z konkretnymi kwalifikacjami. Dla słuchacza udział w zajęciach na studiach podyplomowych będzie stanowił formę dokształcenia, podwyższenia posiadanych umiejętności i być może pozyskania ciekawszej pracy, czy awansu zawodowego.

Zajęcia dydaktyczne na studiach będą prowadzone przez praktyków z firmy Asseco i wykładowców WSIiZ. Takie połączenie wiedzy i doświadczenia będzie dawało praktyczne przygotowanie do rozwoju zainteresowań zawodowych słuchacza.

Kierunek „Inżynieria oprogramowania” dedykowany jest osobom posiadającym wykształcenie informatyczne, które będą miały możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi, organizacją pracy w grupie projektowej oraz nowoczesnymi technikami wytwarzania oprogramowania.
Słuchacze uczestnicząc w autoryzowanych szkoleniach z zakresu programowania (Java SE 7 Fundamentals i Java SE 7 Programming) zapoznają się z zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji przy wykorzystaniu nowoczesnych obiektowych języków programowania.

W ramach kierunku słuchacze poznają język zapytań SQL oraz PL/SQL (Oracle Database: SQL Fundamentals I, Oracle Database: SQL Fundamentals II, Oracle Database: Program with PL/SQL) co pozwoli im na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu baz danych i przygotować do uzyskania certyfikatu.

„Analityk biznesowy” to nowy kierunek studiów podyplomowych w ofercie WSIiZ, którego celem jest nabycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności w trzech obszarach: rola i zadania analityka biznesowego, zarządzanie wymaganiami do systemów IT oraz wyznaczania celów i ich efektywnej realizacji. W ramach zajęć wykorzystywane będą nowoczesne narzędzia i oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych.

Nawiązanie współpracy z Asseco to kolejny krok na drodze do zacieśniania współpracy nauki z biznesem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Od lat dążymy do tego, aby programy kierunków studiów były współtworzone wraz z praktykami – podkreśla Marta Cisek-Babiarz dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.

W ofercie studiów podyplomowych WSIiZ są już kierunki współtworzone m.in. z takimi firmami i instytucjami jak: Ideo SA – (w ramach podpisanej umowy zobowiązało się do przyjęcia 3 najlepszych absolwentów kierunku Marketing w sieci i techniki multimedialne na płatny 2-miesięczny staż), Stowarzyszenie Mediatorów Polskich, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Podkarpackie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, TÜV NORD (Technischer Überwachungs Verein /Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego). Ponadto na większości kierunków oferowanych przez Centrum Studiów Podyplomowych zajęcia prowadzą zarówno pracownicy dydaktyczni uczelni i praktycy dysponujący odpowiednim doświadczeniem wynikającym z ich pracy zawodowej.

Więcej informacji: www.podyplomowe.wsiz.pl