Zajmując 10 miejsce na 70 badanych uczelni, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie utrzymuje pozycję lidera w Polsce południowo-wschodniej. Dzięki uprawnieniom doktorskim WSIiZ po raz pierwszy znalazła się w Rankingu Uczelni Akademickich 2016, przygotowanym przez „Perspektywy”.

WSIiZ wysoko w rankingu Perspektyw 2016 - dobre studia w Rzeszowie

Jako jedyna uczelnia z Polski południowo-wschodniej WSIiZ została ujęta w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2016. Zajęła 10 miejsce poprawiając swój wynik sprzed roku o 3 pozycje.

WSIiZ dostała wysokie oceny w kategoriach: umiędzynarodowienie (6 pozycja na 70 uczelni), warunki studiowania (7 pozycja) i siła naukowa (9 pozycja).

Należy podkreślić, że pod względem działalności naukowej (publikacje, cytowania, współczynnik Hirscha) WSIiZ jest w pierwszej trójce ocenianych uczelni.

To wynik konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju i polityki projakościowej.

Umiędzynarodowienie

We WSIiZ kształci się blisko 2000 obcokrajowców z 23 krajów świata. Obecnie kilkaset osób studiuje na ścieżkach anglojęzycznych. Kapituła rankingu po raz kolejny doceniła wielokulturowość środowiska akademickiego WSIiZ.

Warunki studiowania

Uzyskany przez WSIiZ wynik należy do najwyższych w Polsce. Uczelnia przykłada dużą wagę do tego, by nie tylko poziom nauczania należał do najwyższych w Polsce, ale też by studenci mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Większość spraw można we WSIiZ załatwić przez Internet, a nowocześnie wyposażone kampusy i laboratoria wpływają na poprawę jakości zdobywanej wiedzy.

Siła naukowa

W ostatnim czasie we WSIiZ znacząco wzrósł potencjał naukowy. Osiągnięcie to było możliwe dzięki aktywizacji kadry własnej. Kilku młodych pracowników nauki uzyskało stopień dr hab. Wzrosła ilość publikacji naukowych, a skontrolowane kierunki studiów otrzymały wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej – wszystkie wydziały we WSIiZ mają kategorię B. W Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy 2016" kierunek Administracja zajął drugie miejsce w Polsce w grupie uczelni niepublicznych.

Ranking „Perspektyw” po raz kolejny dowodzi, że WSIiZ to uczelnia dla ludzi, którzy chcą się kształcić nowocześnie i praktycznie w międzynarodowym otoczeniu z dbałością o meritum.

Szczegółowy ranking "Perspektyw"

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
gazeta.pl
nowiny24.pl
Polskie Radio Rzeszów
studentnews.pl