„Terminowy Student” – tak nazywa się nowa inicjatywa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zachęcająca do systematycznej nauki i zaliczania egzaminów w pierwszym terminie. Za solidność ambitni studenci nie tylko otrzymują zniżkę w czesnym, ale też pakiet wejściówek do atrakcyjnych miejsc.

Pakiet „Terminowy Student” obejmuje ofertę premiową, w skład której wchodzą m.in. 3 bezpłatne wejścia do SPA w Centrum Turystyki i Rekreacji (sauna, jacuzzi) w ciągu semestru, semestralny karnet korzystania z siłowni WSIiZ w Kielnarowej, podwojenie limitu wypożyczeń książek w bibliotece (z 10 do 20 książek) oraz dostęp do rozszerzonego pakietu "Wykładów dla osób chętnych” czyli idei polegającej na tym, że oprócz zajęć w ramach swojego planu studiów, studenci mogą bezpłatnie skorzystać z możliwości uczęszczania na wybrane, z listy ogłoszonej przez Prorektora ds. Nauczania każdorazowo w semestrze, wykłady na zasadzie wolnego słuchacza, czyli bez konieczności rejestrowania obecności, czy zdawania egzaminu.

Nowa inicjatywa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ma ważną wartość edukacyjną. Uczy systematyczności i pilności, a cechy te szczególnie cenią pracodawcy. Uczelnia zdaje sobie też sprawę, że studia to nie tylko nauka, ale i nawiązywanie kontaktów. Dzięki pakietowi „Terminowy Student” studenci mogą to robić na przykład w luźnej atmosferze SPA.

Studenci zakwalifikowani do pakietu „Terminowy Student” zostaną o tym fakcie poinformowani droga mailową. Otrzymają wówczas szczegółowe informacje dotyczące tego, gdzie i jak odebrać „Kartę Terminowego Studenta”.

Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku akademickim przyznamy jak najwięcej pakietów „Terminowy Student”, dlatego zachęcamy studentów do pilnej nauki już od pierwszych zajęć.