Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą je mogli zdawać cudzoziemcy, którzy pracują bądź studiują w Polsce oraz osoby starające się o uzyskanie polskiego obywatelstwa. Państwowy certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego coraz częściej wymagany jest w niektórych zawodach np. w służbie zdrowia czy też służbie cywilnej w Polsce.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin nadał Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz A1, A2, B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim. Egzaminy będą mogli zdawać cudzoziemcy, którzy pracują bądź studiują w Polsce oraz osoby starające się o uzyskanie polskiego obywatelstwa. W ich przypadku wymagane jest bowiem przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie – B1.

Zdanie egzaminu umożliwia również uzyskanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć studia w Polsce oraz uzyskanie dodatkowych punktów (uznawane w niektórych krajach) podczas egzaminu maturalnego za znajomość języka obcego.

Zdanie egzaminu jest niewątpliwie atutem obcokrajowców, którzy mają zamiar podjąć pracę w Polsce bądź już pracują.