Zgodnie z pozytywną decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od roku akademickiego 2017/2018, ruszają pierwsze na Podkarpaciu studia magisterskie na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Studentka kosmetologii w Laboratorium Chemii Kosmetycznej WSIiZ

Studia magisterskie z kosmetologii mają na celu w znacznym stopniu poszerzyć wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Są one niezbędne do świadomego planowania i wykonywania zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających, jak również podejmowania współpracy z innymi specjalistami z obszaru dermatologii. Ponadto studia magisterskie w tym temacie, pozwalają doskonalić umiejętności pozwalające na samodzielne tworzenie innowacyjnych receptur kosmetyków.

– Dynamiczny rozwój branży kosmetycznej generuje potrzebę podejmowania nowych, specjalistycznych form działania w zakresie pielęgnacji i upiększania. Współcześnie zauważalne jest duże zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów -kosmetologów co spowodowane jest wzrastającą świadomością i wysokimi oczekiwaniami ze strony klientów i pacjentów w zakresie profesjonalnego dbania o urodę, przeciwdziałania procesom starzenia się oraz niwelowania zmian skórnych leżących w kompetencjach kosmetologa – podkreśla dr n. med. Beata Antosiewicz, Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Kierunku Kosmetologia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Pani Doktor Antosiewicz, zauważa również, że popularność zabiegów medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej stwarza możliwość udziału kosmetologa w zespole specjalistów dermatologów czy chirurgów plastycznych.

Kosmetolog z tytułem magistra będzie kompleksowo przygotowany do świadomego planowania i wykonywania zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych jak również podejmowania współpracy z lekarzem specjalistą np. dermatologiem w momencie kiedy ma się do czynienia ze skórą zmienioną chorobowo. Wykształcony kosmetolog powinien także znać zasady tworzenia receptur kosmetycznych oraz być w stanie zaprojektować preparat kosmetyczny np. na bazie naturalnych składników co dziś jest niezwykle modne, w zależności od potrzeb skóry klienta.

– Studia magisterskie z kosmetologii, które Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uruchomi od nowego roku akademickiego będą trwać cztery semestry. W ramach studiów przewiduje się dwie specjalności tj. kosmetologia stosowana oraz projektowanie produktów kosmetycznych. Rekrutacja na ten kierunek rozpocznie się za kilka miesięcy, obecnie uczelnia prowadzi rekrutacje na studia magisterskie na kierunkach fizjoterapia oraz informatyka – informuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

Dowiedz się więcej

Autor: Dominik Łazarz

Zapisz