Bezpieczeństwo wewnętrzne to nowy kierunek studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. WSIiZ jest jedyną uczelnią na Podkarpaciu, która oferuje taką możliwość kształcenia.

Z racji oferowanych specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne poleca się nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również interesujące zajęcia szkoleniowe w zakresie walki wręcz, walki z narzędziami, a także wyszkolenia strzeleckiego.

Będzie praca!

– Polski rynek pracy wyraźnie odczuwa brak interdyscyplinarnie wykształconych pracowników, zajmujących się niezwykle zróżnicowaną problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego – wyjaśnia dr Sławomir Gawroński, Prodziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego WSIiZ, na którym funkcjonuje kierunek. Według niego uruchomienie studiów na tym kierunku jest "naszym wkładem w realizację Strategii Bezpieczeństwa Narodowego".

Zdaniem ekspertów od doradztwa zawodowego, po tych studiach absolwenci będą mogli zostać:

  • policjantem,
  • żołnierzem,
  • funkcjonariuszem innych służb mundurowych: Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Służby Celnej itp.,
  • funkcjonariuszem służb specjalnych: ABW, CBA, Agencja Wywiadu itp.,
  • pracownikiem agencji ochrony,
  • pracownikiem agencji detektywistycznej ,
  • informatykiem – ekspertem w zakresie bezpieczeństwa danych,
  • specjalistą ds. systemów bezpieczeństwa,
  • pracownikiem administracyjnym ds. ochrony danych i informacji niejawnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi kierunku i zasad rekrutacji na niego. Można je znaleźć w serwisie, przygotowanym specjalnie z myślą o kandydatach na studia: www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.