Od roku akademickiego 2016/2017 wszystkie osoby rozpoczynające studia z bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będą poznawać sztuki walki wręcz. Dodatkowo, wyróżniający się żacy – bezpieczniacy będą mogli uczestniczyć w praktycznych, bezpłatnych warsztatach rozwijających ich kompetencje.


Studentka bezpieczeństwa wewnętrznego, Ania Prylypina, umiejętność walki wręcz nabyła jeszcze przed studiami. Od roku akademickiego 2016/2017 podstawowe chwyty samoobrony będzie mógł ćwiczyć każdy student bezpieczeństwa wewnętrznego WSIiZ

Do tej pory sztuki walki wręcz zgłębiali studenci bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy wybierali specjalność Bezpieczeństwo i porządek publiczny. To prawda, że ta specjalność uruchamiana jest w drugiej połowie praktycznie każdego rocznika studiów z bezpieczeństwa, że na drugim semestrze studenci odbywają szkolenie sprawnościowe obejmujące również podstawowe chwyty samoobrony, ale od dawna sygnalizowali, że przydałby im się wtedy solidniejszy trening w tym zakresie.

– Na uczelni działa sekcja judo, jesteśmy też w stanie pokierować rozwojem miłośników karate, ale ci studenci, którzy wcześniej nie trenowali tych dyscyplin, oczekiwali od nas podstawowej oferty z zakresu sztuk walki – mówi dr Leszek Baran, prodziekan WSIiZ ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. – Od najbliższego roku akademickiego wprowadzamy więc takie zajęcia dla wszystkich studentów bezpieczeństwa już na pierwszym semestrze.

– A co ze studentami drugiego roku? Mogą czuć się pokrzywdzeni, bo zajęcia akurat ich ominęły – sugerujemy prodziekanowi.

– Wiem o tym, dlatego im zaproponujemy zajęcia z samoobrony w ramach warsztatów dla ambitnych studentów – odpowiada Leszek Baran, dodając, że serię takich warsztatów zainaugurowano w WSIiZ już w mijającym roku akademickim. W ramach bezpieczeństwa wewnętrznego wyróżniający się studenci pierwszego roku oraz ich koleżanki i koledzy z drugiego roku mogli zgłębiać tajniki konwojowania pieniędzy i cennych przedmiotów, co jest częstym zadaniem pracowników firm ochrony osób i mienia.