WSIiZ jako pierwsza i jedyna uczelnia w południowo-wschodniej Polsce otrzymała (28.11.2008 roku) uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku: „Bezpieczeństwo wewnętrzne”.

To kierunek dla wszystkich tych, którym nie tylko marzy się praca w służbach mundurowych, ale również w ogóle interesują się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

A tu… brać wybierać – od bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, poprzez zarządzanie zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi aż po ochronę podmiotów gospodarczych.

Także ci, których „kręci” odrobina adrenaliny, powinni być usatysfakcjonowani ze studiów na tym kierunku. W programie przewidziano szkolenia z zakresu sztuk walki, wyszkolenia strzeleckiego a nawet z technik operacyjnych.

Kierunek „Bezpieczeństwo wewnętrzne” to studia I stopnia, trwające 6 semestrów i kończące się tytułem licencjata.
Kandydaci będą mogli wybierać spośród czterech specjalności:

• bezpieczeństwo i porządek publiczny
• bezpieczeństwo systemów informatycznych
• zarządzanie obronnością
• zarządzanie kryzysowe

"Bezpieczeństwo wewnętrzne" będzie można studiować już od semestru letniego. Szczegóły niebawem.