Po przerastającym nasze oczekiwania sukcesie pierwszej edycji Akademii Twórczego i Logicznego Myślenia, ruszamy z drugą edycją tego przedsięwzięcia. Inicjatywa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania skierowana jest do dzieci w wieku 7-12 lat oraz ich rodziców.

– Celem Akademii Twórczego i Logicznego Myślenia jest nauczanie dzieci myślenia konstruktywnego, twórczego i innowacyjnego – tłumaczy Joanna Dudek, koordynator Akademii. Zajęcia skupiają się na dostarczeniu metod i technik w zakresie aktywnego rozpoznawania problemów, logicznego oraz analitycznego myślenia, rozwijania umiejętności planowania oraz nabywania umiejętności obserwacji.

Działania Akademii mają za zadanie stworzenie dziecku możliwości uczenia się poprzez twórczą zabawę, a także pokazanie, jak korzystać z kreatywności. Wszystkie zajęcia mają formę warsztatów. Pozwoli to na efektywne i szybkie kształtowanie kreatywnych postaw u uczestników zajęć.

– Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Czas trwania zajęć to trzy godziny lekcyjne. Dla uzyskania najlepszych efektów, w grupach nie powinno być więcej niż piętnaścioro dzieci – kontynuuje Joanna Dudek.

Równolegle z zajęciami dla dzieci, prowadzone będą zajęcia dla rodziców. Chodzi bowiem o to, by wiedza i umiejętności zdobywane przez dzieci, były umiejętnie rozwijane i wspierane przez rodziców.

Kurs obejmuje 36 godzin. Koszt całkowity udziału w zajęciach dzieci i rodziców wynosi 650 zł. Wpłat należy dokonywać na numer konta w Banku PeKaO S.A. II O/Rzeszów: 86124026141111000039633628 z dopiskiem "Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia". Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zapisy dzieci przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ POKAZOWĄ W SIEDZIBIE UCZELNI!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17/ 866 14 85.