W piątek 21 marca 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ruszają nieodpłatne kursy dla studentów UAZ z obszaru e-Administracji. Zajęcia prowadzone w laboratoriach komputerowych będą obejmowały naukę korzystania z Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników e-DOK.

Jest to odpowiednio zaprojektowany i zorganizowany system komputerowy, który pozwala na wymianę, magazynowanie i archiwizację dokumentów – zgodnie z wymogami Instrukcji Kancelaryjnej, specjalnie dedykowany dla jednostek organizacyjnych administracji publicznej. Dodatkowo system pozwala na monitorowanie trwających procesów, kontrolę ich historii oraz szybkie przeszukiwanie zgromadzonych dokumentów według rozmaitych kryteriów. System e-DOK – udoskonalany od 2003 roku przez Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie jest wykorzystywany w wielu – zwłaszcza bardziej rozbudowanych urzędach administracji publicznej.

Ukończenie kursu e-DOK potwierdzone będzie uzyskaniem przez studentów certyfikatu nabycia znajomości podstawowych funkcjonalności programu.

Zdaniem dr Kamilli Kurczewskiej, która będzie prowadziła kurs – znajomość systemu e-DOK (jako jednego z rodziny elektronicznych systemów obiegu dokumentów) stanie się wkrótce niezbędna w wykonywaniu pracy urzędnika administracji publicznej, ponieważ przyszłość administracji to zmiana z XIX wiecznego modelu obiegu dokumentów papierowych na model obiegu informacji zapisanej w postaci cyfrowej przy użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych w bliskim horyzoncie czasowym (co wynika z dokumentów strategicznych rozwoju Kraju – strategii Sprawne Państwo 2020, Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2013