Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Oto tematyka warsztatów:

1. „Jak założyć działalność gospodarczą”: 24 i 25 kwietnia 2014 roku* w godzinach 16.30 – 19.30.

W programie m.in.:

 • Jakie są podstawy prawne i formy działalności gospodarczej?
 • Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?
 • Jak zarejestrować swoją działalność gospodarczą?
 • Jak napisać biznesplan?

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania konsultacji w mniejszych grupach, m.in. z pracownikiem PUP pod kątem możliwości pozyskania dotacji na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne lub pracownikiem PFRON pod kątem ewentualnych refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, czy środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

2. „Autoprezentacja i metody aktywnego poszukiwania pracy”: 10 i 11 kwietnia 2014 roku* w godzinach 16.30 – 19.30.

W programie m.in.:

 • Jak aktywnie szukać pracy?
 • Jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne?
 • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej ?
 • Jak dobrze się zaprezentować w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Jak umiejętnie kreować swój wizerunek?
 • Jakie są zasady etykiety w biznesie?

3. „Jak skutecznie radzić sobie ze stresem”: 14 i 15 kwietnia 2014 roku* w godzinach 16.30 – 19.30.

W programie m.in.:

 • Jakie są przyczyny i skutki stresu?
 • Jak zapobiegać stresowi?
 • Jak sobie radzić ze stresem?
 • Jak skutecznie zarządzać czasem?

W ramach prezentowanych technik relaksacyjnych, każdy uczestnik warsztatów „Jak skutecznie radzić sobie ze stresem” otrzyma jednorazowe wejście do Strefy Odnowy Biologicznej i SPA w Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej

Warsztaty będą odbywać się w siedzibie uczelni przy ul. Sucharskiego. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona! Warsztaty skierowane są do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

Zapisy i informacje: Chętnych prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną do p. Moniki Struck-Peregończyk, mstruck@wsiz.rzeszow.pl do dnia 31.03.2014 r.

* – UWAGA: dla zainteresowanych istnieje możliwość zmiany/dopasowania terminów.

Warsztaty są organizowane w związku z realizacją projektu „WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.