Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Zakładanie działalności gospodarczej” przeznaczone dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności organizowane w ramach projektu "WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki warsztatom dowiesz się:

  • Jak założyć działalność gospodarczą?
  • Podstawy prawne działalności gospodarczej
  • Ograniczenia swobody działalności gospodarczej
  • Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
  • Formy opodatkowania działalności gospodarczej
  • Rejestracja działalności gospodarczej
  • Biznesplan
  • Jak skorzystać z ulg i dofinansowań dla osób niepełnosprawnych?
  • Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
  • Jednorazowe środki z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Warsztaty poprowadzą osoby będące specjalistami w wyżej wymienionych obszarach tematycznych: wykładowca WSIiZ, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czas trwania: 15 godzin
Terminy: Warsztaty odbędą się w dwóch terminach (do wyboru)
I edycja: 26, 27, 28 listopada 2013r. w godzinach 16.00 – 20.00
II edycja: 30 listopada – 1 grudnia 2013r. w godzinach 9.00 – 15.00

Warsztaty skierowane są do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zapisy i informacje: Chętnych prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną do p. Moniki Struck-Peregończyk, mstruck@wsiz.rzeszow.pl do dnia 15.11.2013r. W treści wiadomości proszę o informację którą edycją warsztatów są Państwo zainteresowani.

Ilość miejsc ograniczona.