Biblioteka Akademicka WSIiZ weźmie udział w tworzeniu cyfrowych zasobów piśmiennictwa i kultury regionu. Została członkiem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (PBC) powstała po to, by utrwalić w formie cyfrowej i udostępnić w Internecie cenne zbiory biblioteczne, z uwzględnieniem dorobku piśmienniczego województwa podkarpackiego. Z zasobów PBC będzie mógł skorzystać każdy. Będą one podzielone na cztery kolekcje: dziedzictwo kulturowe, regionalia, materiały dydaktyczne, rozprawy doktorskie. Twórcy systemu zapewniają, że zarówno kolekcje, jak i ilość materiałów będzie systematycznie rosła.

Cieszy fakt, że Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie włączyła się do projektu, który będzie służył nie tylko rozwojowi nauki, ale także regionu.

Więcej informacji o projekcie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.