Biuro Karier WSIiZ podsumowało oferty pracy, napływające w roku 2012. Wyniki mogą napawać optymizmem studentów WSIiZ. Liczba miejsc pracy, zgłoszonych do biura w całym 2012 roku, wzrosła bowiem o ponad 100%.

Z zestawienia jasno wynika, że najlepsze wiadomości Biuro Karier ma dla studentów Informatyki, a zwłaszcza dla przyszłych programistów. To właśnie oni powinni mieć najmniej obaw, związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Rynek pracy sektora IT bowiem od dłuższego czasu jest rynkiem pracownika. Oznacza to, że w bazie biura jest bardzo dużo ofert dla informatyków i mimo panującego kryzysu gospodarczego, to pracodawcy zabiegają o pracownika, a nie odwrotnie.

– W ostatnim kwartale 2012 roku otrzymaliśmy oferty pracy na 82 stanowiska informatyczne. Aplikacje zdecydowało się złożyć 56 osób. Obserwujemy ponadto, że coraz częściej z ofertami pracy zwracają się do Biura Karier firmy informatyczne spoza regionu oraz takie, które planują otwierać firmy na Podkarpaciu. Od pewnego czasu mają oni problem ze znalezieniem odpowiednich kadr – zaznacza Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier.

Kilka dni temu Zespół ds. Badania Potrzeb opublikował raport z badań, dotyczących praktykantów i stażystów z WSIiZ. Wnioski raportu potwierdzają, że pracodawcy pozytywnie oceniają dotychczasowe poczynania studentów naszej uczelni. Zwracają uwagę na dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętności miękkie – studenci WSIiZ sprawdzają się w pracy zespołowej i wykazują się zaangażowaniem. Dlatego też część osób, realizujących staże w różnych firmach, zostało w nich zatrudnionych po odbytym stażu (na 112 do tej pory zrealizowanych staży w projekcie „WSIiZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie”, w czołowych podkarpackich przedsiębiorstwach ponad 20 osób zostało zatrudnionych). Pracodawcy zwracają również uwagę na to, aby nasza uczelnia utrzymała kierunek kształcenia kwalifikacji informatycznych. Dobra obsługa komputera jest niezwykle ceniona na rynku pracy.

– W roku 2012 pracodawcy zgłosili nam 493 ofert pracy na przeszło 2088 stanowisk. Przypominam, że taki wynik udało się osiągnąć dzięki działaniom Agencji Pośrednictwa Pracy działającej przy Biurze Karier, a także dzięki zorganizowaniu w lutym 2012 r. Podkarpackich Targów Pracy. W całym roku 2011 zgłoszono nam 293 ofert pracy na 980 stanowisk – informuje Barbara Leśniak.

W „grupie zawodów informatycznych”, przeważały oferty skierowane do programistów oraz grafików. To trend utrzymujący się od dłuższego czasu. Wśród „specjalistów i osób z wykształceniem wyższym” przeważały stanowiska związane z logistyką, marketingiem i finansami. W kategorii „doradcy/obsługa klienta” najwięcej miejsc pracy dotyczyło stanowisk związanych ze doradztwem, sprzedażą i obsługą klienta. W kategorii „inne” przeważały oferty pracy w branży medycznej i około medycznej oraz posady związane z animacją czasu wolnego (tj. opiekunka osób starszych, przedstawiciel medyczny, animator czasu wolnego).

Znakomitych ekspertów w wymienionych dziedzinach kształci Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Już teraz trwa nabór na studia II stopnia na kierunku Informatyka w WSIiZ – studia rozpoczną się na wiosnę. 2 kwietnia 2013 r. natomiast rusza rekrutacja na pozostałe kierunki studiów.

Nasza uczelnia kładzie duży nacisk na realizację programów nauczania w oparciu o potrzeby rynku pracy, na zdobywanie umiejętności w nowoczesnych laboratoriach naukowych, oraz na praktyki i staże. Dzięki temu absolwenci nie muszą z niepokojem patrzeć w stronę swojej zawodowej przyszłości.

Więc informacji na stronie Biura Karier WSIiZ