Drugi dzień IX Kongresu Public Relations w Rzeszowie odbywał się jak w ubiegłym roku pod patronatem Fundacji internetPR.pl. Dyskusje toczyły się wokół tematu biznesu i polityki. Kulminacyjnymi punktami dnia były debaty z udziałem ekspertów i publiczności.

Debaty dotyczyły zarówno tematu kultury PR-u, regulacji i ograniczeń dla tej branży oraz w kontekście ostatnich wydarzeń z 10 kwietnia, zmian które nastąpią w polskim PR politycznym.

Moderatorami byli Rafał Czechowski, Imago PR i Marek Wróbel z Fundacji internetPR.pl. Wśród panelistów zasiedli m.in. przedstawiciele branży: Jerzy Ciszewski, Ciszewski PR; Lidia Marcinkowska, Neuron; Maciej Grabowski, United PR; niezależny doradca – Wiesław Gałązka oraz przedstawiciele kultury.

W związku z rozpoczynającymi się wkrótce wyborami, drugi dzień Kongresu poświęcony zagadnieniom biznesu i polityki był tematem jak najbardziej aktualnym.