4 lipca 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się test do „Stypendium od początku studiów”, który umożliwia bezpłatną lub tylko częściowo odpłatną naukę. Blisko 40% kandydatów, którzy przystąpili do testu, otrzyma stypendium. Z unikatowego systemu może skorzystać już od I semestru nawet 1000 studentów I i II stopnia.

"Stypendium od początku studiów" to stworzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie system motywacyjny, który zapewnia studentom studiów stacjonarnych I stopnia stypendium pokrywające 100% lub 50% czesnego już od pierwszego semestru. Miejsca w systemie przyznawane są na pierwszy semestr studiów. O przyznaniu stypendium na studia I stopnia decyduje wynik testu z wiedzy ogólnej. Kandydatom na studia II stopnia stypendia przyznawane są na podstawie średniej z toku studiów. Absolwenci studiów I stopnia w WSIiZ zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

– Aby uzyskać stypendium w wysokości 100% czesnego, należało napisać test z wiedzy ogólnej na minimum 60%. Natomiast, stypendium w wysokości 50% czesnego otrzymali kandydaci, którzy zaliczyli test na minimum 50% – tłumaczy Joanna Molter, Kierownik Działu Rekrutacji WSIiZ.

– Cieszę się, że na tak dobrej uczelni będę się uczyć bezpłatnie już od samego początku studiów. Dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą – w końcu student nigdy nie narzeka na nadmiar funduszy. Zrobię wszystko, by stypendium to utrzymać także w kolejnym semestrze, a od drugiego roku otrzymać Stypendium Rektora – wyjaśnia Irmina Hara, nowa studentka Kosmetologii, która otrzymała stypendium w wysokości 100% czesnego.

Informację o przyznaniu stypendium można uzyskać osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ lub telefonicznie pod numerami 17 866 11 88 i 17 866 11 99.

WSIiZ w tym roku oferuje kandydatom na studia I i II stopnia aż 1000 stypendiów pokrywających 100% lub 50% czesnego.

– Nasi studenci korzystają z szerokiej oferty stypendialnej, zapewniającej finansowanie studiów: opłat czesnego i kosztów utrzymania. System stypendialny jest tak skonstruowany, że daje możliwość bezpłatnych lub częściowo odpłatnych studiów już od 1. semestru. Dzięki temu studenci nie odczuwają kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne mogą łączyć z naukowymi – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ.

W roku akademickim 2013/2014 blisko 800 studentów otrzymało stypendium pokrywające 100% czesnego i więcej. Prawie 1000 studentów pobierało stypendia w wysokości między 50% a 100% czesnego. Suma stypendiów przyznana w roku akademickim 2013/2014 pokryła 36% czesnego, co oznacza, że co 3 student studiuje w WSIiZ za darmo.

Ostatni test kwalifikacyjny do „Stypendium od początku studiów” dla kandydatów na studia I stopnia odbędzie się 4 sierpnia 2014 roku. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć podanie na studia do 31 lipca 2014 roku.

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej i stypendialnej WSIiZ, można znaleźć w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl