Blisko 400 studentów rozpocznie bezpłatne lub częściowo odpłatne studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W listopadzie 2014 roku pula studentów, którzy korzystają ze stypendiów wzrośnie, ponieważ wszyscy studenci poznają decyzje dotyczące „Stypendium Rektora”, „Stypendium socjalnego” oraz innych form pomocy. W minionym semestrze z takich stypendiów korzystało ponad 1800 studentów.

WSIiZ od początku swojej działalności przyznaje z własnych środków stypendia naukowe dla studentów. Jest jedną z niewielu uczelni w Polsce, które oferują stypendia już od pierwszego semestru studiów, ułatwiając zdolnym młodym ludziom edukacyjny start.

"Stypendium od początku studiów" system motywacyjny, który zapewnia studentom studiów I i II stopnia stypendium pokrywające 100% lub 50% czesnego. Miejsca w systemie przyznawane są na pierwszy semestr studiów. O przyznaniu stypendium na studia I stopnia decyduje wynik testu z wiedzy ogólnej. Zaś w przypadku kandydatów na studia II stopnia, stypendia otrzymują studenci z najwyższą średnią z toku studiów.

– Cieszę się, że na tak dobrej uczelni będę się uczyć bezpłatnie już od samego początku studiów. Dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą – w końcu student nigdy nie narzeka na nadmiar funduszy. Zrobię wszystko, by stypendium to utrzymać także w kolejnym semestrze, a od drugiego roku otrzymać Stypendium Rektora – wyjaśnia Irmina Hara, nowa studentka Kosmetologii, która otrzymała stypendium w wysokości 100% czesnego.

– Nasi studenci korzystają z szerokiej oferty stypendialnej, zapewniającej finansowanie studiów: opłat czesnego i kosztów utrzymania. System stypendialny jest tak skonstruowany, że daje możliwość bezpłatnych lub częściowo odpłatnych studiów już od pierwszego semestru. Dzięki temu studenci nie odczuwają kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne mogą łączyć z naukowymi – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ.

W roku akademickim 2013/2014 blisko 800 studentów otrzymało stypendium pokrywające 100% czesnego i więcej. Prawie 1000 studentów pobierało stypendia w wysokości między 50% a 100% czesnego. Suma stypendiów przyznana w roku akademickim 2013/2014 pokryła 36% czesnego, co oznacza, że co 3 student studiuje w WSIiZ za darmo.

Informację o przyznaniu „Stypendium od początku studiów” można uzyskać osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ lub telefonicznie pod numerami telefonów 17 866 11 88 i 17 866 11 99. Więcej informacji o ofercie edukacyjnej i stypendialnej WSIiZ, można znaleźć w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.