W związku z ogłoszeniem przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości, naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w 2012 r, informujemy że Uczelnia może pełnić rolę wykonawcy usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

W ramach programu przedsiębiorcy MŚP mogą uzyskać wsparcie na realizację tej usługi w wysokości maksymalnie 15 tys. złoty netto. Kosztem przedsiębiorcy jest zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem (tj. kwoty podatku od towarów i usług, wartości usługi netto przekraczającej kwotę 15 000 zł). Wszelkie pytania związane z realizacją wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje proszę kierować na adres email: bni@wsiz.rzeszow.pl.