14 października 2019 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała Umowę o współpracy z firmą BorgWarner Poland sp. z o. o. dotyczącą zamontowania czujnika jakości powietrza na budynku Uczelni przy ul. Sucharskiego. Czujniki mają zostać zamontowane jeszcze przed zimą.

Czujnik zamontowany na budynku Uczelni będzie widoczny na mapie na stronie airly, która monitoruje i informuje miliony osób o aktualnym stanie jakości powietrza.

W podpisaniu Umowy uczestniczył Pan Prorektor ds. Nauczania prof. Andrzej Rozmus. Umowa została podpisana w siedzibie BorgWarner w Jasionce.