14 lipca 2009 roku w Tarnobrzegu odbyło się seminarium organizowane przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Temat: „Stan i perspektywy rozwoju gospodarki i rynku pracy Podkarpacia”.

Seminarium poświęcone było zagadnieniom związanym z sytuacją na podkarpackim rynku pracy. – Przedstawiliśmy wyniki prognoz, dotyczących tego, jacy specjaliści mogą liczyć na zatrudnienie, a jacy powinni zmienić profil działalności – wyjaśnia Małgorzata Janiec z Instytutu Gospodarki WSIiZ. Wykazano też zależność pomiędzy kondycją przedsiębiorstw a zapotrzebowaniem na pracowników. Nie zabrakło najświeższych wieści o tym, które branże w najbliższym czasie będą zwalniać pracowników – Na Podkarpaciu ze zwolnieniami muszą się liczyć pracownicy przemysłu drzewnego, petrochemicznego, tekstylnego, maszynowego oraz ci, którzy utrzymują się z robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej – wyjaśnia Elżbieta Wojnicka, kierownik ds. badań IG WSIiZ.

Szczególnie ciekawą, zwłaszcza dla osób poszukujących pracy, częścią seminarium było wystąpienie: "Kogo poszukują podkarpaccy przedsiębiorcy? – Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności w gospodarce podkarpackiej". – Pracodawcy najczęściej poszukują techników rehabilitacji, kierowców, budowlańców i sprzedawców – wylicza Elżbieta Wojnicka. Najbardziej cenione przez pracodawców jest wykształcenie odpowiednie dla danego stanowiska pracy. Czego im najbardziej brakuje? – Brakujące kwalifikacje pracowników w opinii przedsiębiorców to chęć do pracy, efektywne zarządzania czasem oraz uczciwość – kontynuuje Elżbieta Wojnicka.

Według badań IG WSIiZ na koniec grudnia 2009 roku stopa bezrobocia na Podkarpaciu sięgnie 15,8%. Kolejne seminarium poświęcone sytuacji na rynku pracy odbędzie się w Sanoku.