24 lutego 2011 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się wykład otwarty zatytułowany „Buddyzm we współczesnym świecie – filozofia i praktyka”. Wygłosi go nauczyciel buddyzmu, Karol Ślęczek.

Wykład przybliży istotę i cel filozofii buddyjskiej oraz metody do praktyki buddyjskiej. Spotkanie potrwa około dwóch godzin i odbędzie się w sali RA07. Rozpocznie się o godzinie 17:00.

Karol Ślęczek z pewnością w przejrzysty i zrozumiały sposób przybliży Dharmę – nauki Buddy – osobom mniej "wtajemniczonym". Ci bardziej dociekliwi będą mogli jeszcze w większym stopniu zgłębić tę wiedzę, zadając pytania po wykładzie.

Karol Ślęczek, absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 30 lat jest praktykującym buddystą.
Polski nauczyciel buddyzmu Diamentowej Drogi. Wieloletni przewodniczący Związku Buddyjskiego Karma Kagyu
(od 2005 Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu). Obecnie członek Rady Nadzorczej Związku.

Organizatorem wykładu jest Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ oraz Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Rzeszowie.