3 marca 2014 roku w Klubie Akademickim IQ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się kolejna edycja cyklu: 18:18 – Spotkanie ze Sztuką. Tym razem TEATR SCENA PROPOZYCJI przedstawił najnowszy spektakl Janusza Pokrywki, na podstawie twórczości Jerzego Nowosielskiego pt. „DWOISTOŚĆ”. Wszyscy obecni mogli też obejrzeć wystawę „W kręgu Pogranicza”.

TEATR SCENA PROPOZYCJI prowadzony przez znanego rzeszowskiego scenografa, malarza i twórcę spektakli liczy już ponad 25 lat. Widowisko, które obejrzeli goście Klubu Akademickiego IQ zainspirowane zostało sztuką wielkiego, niezwykle intrygującego artysty – Jerzego Nowosielskiego. Jego twórczość i postawę życiową twórca spektaklu dobitnie sytuuje pomiędzy sacrum i profanum przenikających się nawzajem na granicy katolicyzmu i prawosławia. Wydaje się, że nie tyle życie i twórczość Nowosielskiego, ale właśnie te zjawiska i samo ich przenikanie w jego twórczości i życiu najbardziej zainspirowały Janusza Pokrywkę, pozostając w absolutnej zgodzie z tą częścią jego zainteresowań plastycznych i teatralnych, które mają głębokie źródło w historycznych i współczesnych kontekstach narodowościowych polskiej ściany wschodniej. Duchowa dwoistość była i jest tu cechą wielu ludzi. Życie Nowosielskiego, podbudowane jego twórczością, ma dodatkowo tę cechę, że pozostaje w związku z jego wielką osobowością, co dla Pokrywki jest wartością dodatkowo cenną, bowiem trudno o lepszy i bardziej spektakularny przykład duchowej dwoistości. Trzeba też podkreślić, że Janusz Pokrywka był uczniem Nowosielskiego i jest w pewnym sensie jego apologetą.Dodatkową oprawą plastyczną spektaklu będzie wernisaż wystawy poplenerowej Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych „W kręgu Pogranicza” Łańcut-Jabłonka 2013. Plener zorganizowany przez Marzenę Kowalską – właścicielkę Galerii „Marzenie” -zgromadził wielu uczestników, artystów z Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Rosji i Polski. W założeniu plener był twórczym spotkaniem, wymianą artystycznych doświadczeń.