Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uruchomiła nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej. Do dyspozycji studentów i naukowców jest 17 specjalistycznych laboratoriów z nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem. Roboty humanoidalne, jaskinia 3D i laboratorium symulujące giełdę to rozwiązania innowacyjne w skali polskich, a nawet europejskich uczelni.

Centrum Edukacji Międzynarodowej to innowacyjny i kompleksowy projekt unijny WSIiZ realizowany w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Główny przedmiot projektu to nowoczesny budynek dydaktyczny o powierzchni użytkowej prawie 5,5 tys. metrów kwadratowych, który został wybudowany w kampusie uczelni, w Kielnarowej, k. Rzeszowa.

W lipcu 2009 roku, WSIiZ podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i rozpoczęła inwestycję o wartości przekraczającej 27 mln. złotych. Planowana kwota dofinansowania wynosi prawie 26 mln zł (dofinansowanie z EFRR: 22 030 399,45 mln PLN, dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3 887 717,55 mln PLN). Zakończenie projektu zaplanowane było na grudzień 2011 r., ale oficjalne otwarcie nastąpi już w maju tego roku.

– Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymaliśmy na ten cel środki z programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Nowoczesny, inteligentny budynek
CEM jest w pełni zinformatyzowany, wyposażony w wysoce specjalistyczny i innowacyjny sprzęt, gdzie będą się kształcić specjaliści z szeroko rozumianej branży informatycznej. W centrum został zainstalowany system backupu, a także system nagłośnienia sal i tłumaczeń symultanicznych i wideokonferencji i oczywiście bezprzewodowy Internet. W nowoczesnym budynku dydaktycznym mieszczą się: sala audytoryjna dla 300 osób wyposażona w najnowszy sprzęt informatyczny do projekcji, 2 sale wykładowe (konferencyjne), sale ćwiczeniowe i biblioteka multimedialna. Inteligentny budynek posiada specjalne systemy zarządzające ogrzewaniem i oświetleniem. Dzięki temu jest bardzo ekonomiczny.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Laboratoria komputerowe wyposażone są w specjalny sprzęt dla osób niedowidzących, w monitory i drukarki Brajla. Dla osób niedosłyszących w salach wykładowych i ćwiczeniowych zainstalowaliśmy specjalne pętle indukcyjne, które znacznie ułatwiają odbiór przekazu audio. To pokazuje, że nowoczesne rozwiązania informatyczne pomagają też w pełnosprawnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

Laboratoria najnowszej generacji
W ramach projektu uruchomiliśmy 17 laboratoriów nowoczesnych technologii tele-informatycznych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji. Mamy m.in. laboratorium podstaw automatyki i robotyki, laboratorium finansowe, przetwarzania dźwięku i akustyki, a także laboratorium inteligentnych systemów informacyjnych – diagnostyka obrazowa, grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej oraz zdalnej diagnostyki medycznej.

– Laboratoria pokażą, jak wykorzystać zaawansowane i bardzo nowoczesne rozwiązania informatyczne w różnych dziedzinach życia – podkreśla Lucjan Hajder, dyrektor ds. informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Unikalnym rozwiązaniem, które WSIiZ wprowadziła jako pierwsza uczelnia w Polsce jest wirtualna jaskinia funkcjonująca w ramach Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Rzeczywistości Wirtualnej. W specjalnym pomieszczeniu używa się okularów 3D.

– Użytkownik widzi trójwymiarowy obraz generowany przez komputery, który tworzy wirtualną rzeczywistość w jaskini. Na ścianach wyświetlany jest dowolny obraz, np. góry, morze, las albo jakieś pomieszczenie. Użytkownik może chodzić po wirtualnym świecie, słuchać dźwięków. Dzięki specjalnym rękawicom może nawet dotykać wirtualnych przedmiotów – wyjaśnia Lucjan Hajder.

Studenci i naukowcy WSIiZ będą tworzyć na zajęciach wirtualne światy dla użytkowników jaskini, którą zainteresowała się Akademia Obrony Narodowej, do symulacji pola walki.

– W laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej mamy nowoczesny sprzęt, który pokazuje jak wykorzystać informatykę do realizacji grafiki dwuwymiarowej płaskiej i grafiki 3D. Do dyspozycji studentów jest też skaner obiektów trójwymiarowych i drukarka trójwymiarowa – wymienia Lucjan Hajder.

Unikatowe kształcenie finansistów
Kolejne innowacyjne rozwiązanie rzeszowskiej uczelni to laboratorium finansowe, symulujące giełdę i warunki pracy maklera, zrealizowane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ.

– To jedna z pierwszych takich inicjatyw w Europie Środkowo-Wschodniej. W sali znajdują się 24 komputery (terminale), wyposażone w podwójne monitory, takie, jakich używają maklerzy giełdowi. Taki sprzęt umożliwia łatwe i komfortowe posługiwanie się oprogramowaniem finansowym, w szczególności wykresami cenowymi poszczególnych instrumentów finansowych – tłumaczy dr Andrzej Cwynar, dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych.

W laboratorium znajduje się również ściana graficzna (video wall), składająca się z sześciu mniejszych wyświetlaczy. Każdy z nich pokazuje inne informacje finansowe. Laboratorium oferuje też dostęp do kanałów biznesowych w ramach satelitarnej telewizji cyfrowej.

– Sprzęt dostarczyła firma, która zapewnaiła podobne rozwiązania dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – podkreśla Andrzej Cwynar.

Z kolei do laboratorium automatyki i robotyki WSIiZ zakupiła kilkanaście nowoczesnych robotów: humanoidalnych i przemysłowych, używanych w fabrykach do produkcji. Studenci będą się uczyli obsługi robotów i programowania usprawniającego ich działanie.

Telemedycyna i e-learning
– Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Informatycznymi pokaże różnym środowiskom, m.in. nauczycielom, jak można wykorzystywać zdobycze informatyki w dydaktyce, np. poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów e-learningowych – podkreśla Lucjan Hajder.

Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej pokaże, jak wykorzystać informatykę w medycynie. Poprzez rozwiązania związane z telemedycyną, czy zdalne monitorowanie stanu pacjenta, można usprawniać działanie szpitali i pracę lekarzy, np. przeprowadzać zdalne operacje. WSIiZ zakupiła sprzęt o wysokiej jakości obrazu i dźwięku, który pozwala bezpośrednio transmitować operację do innego miejsca, gdzie konsultant może podpowiedzieć lekarzom, jak rozwiązać dany problem.
Najnowsze modele innowacyjnych urządzeń zastosowanych w laboratoriach CEM kosztowały prawie 10 mln zł. Taka inwestycja stanowi olbrzymi krok w rozwoju uczelni. Kompleksowo wyposażona placówka będzie kształcić specjalistów z szeroko rozumianej branży informatycznej. Celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu.

Dla przyszłych kadr zaawansowanych technologii
– Województwo zyskało innowacyjny ośrodek dydaktyczny umożliwiający łączenie teorii z praktyką, który będzie służyć przede wszystkim studentom z naszego regionu. Stworzyliśmy dla nich miejsce rozwoju zwiększające szansę na zdobycie pracy. Programy nauczania będą odpowiadać bezpośrednio na zapotrzebowanie rynku pracy. Kształcenie będzie dopasowane do potrzeb branży wysokich technologii w województwie podkarpackim, m.in. klastra Doliny Lotniczej oraz firm działających w stowarzyszeniu Informatyka Podkarpacka – podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

W specjalistycznych laboratoriach i pracowniach badania będą prowadzić również firmy współpracujące z uczelnią. Już podczas studiów przedsiębiorstwa będą wybierać studentów na praktyki i staże oraz włączać ich w badania.
– Będziemy przygotowywać kadry nowoczesnej gospodarki w regionie. To ogromna szansa dla zdolnej młodzieży, by nie emigrowała i zdobywała wysokie kwalifikacje na Podkarpaciu i zasilała rozwijające się tu sektory wysokich technologii – podkreśla
Urszula Pasieczna.

W CEM Studenci i pracownicy WSIiZ będą też realizować pasje naukowe i zainteresowania. Z nowoczesnych urządzeń i technologii będą również korzystać osoby współpracujące z uczelnią przy realizacji projektów naukowo-badawczych.

Nagroda za najlepszy projekt
Budynek, w którym mieści się CEM to okazała bryła zaprojektowana w nowoczesnym stylu przez Urszulę Pomianek. W pracach architektonicznych uczestniczyła też Maria Smołka. Kierownikiem projektu był Konrad Łoboda. Budowa Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej została uznana za najlepiej zarządzany projekt w Polsce w konkursie Polish Project Excellence Award 2010 (PPEA).

Tekst: Urszula Pasieczna
Zdjęcia: Adam Janusz

Otwarcie Centrum Edukacji Międzynarodowej wzbudziło duże zainteresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich. Na otwarciu były m.in. ekipa z TVN24, TVN, TVP, Gazety Wyborczej i Polskiej Agencji Prasowej. Zobacz niektóre materiały, opublikowane w mediach na temat otwarcia CEM:
Artykuł w portalu gazeta.pl
Film o jednym z laboratoriów – drukarka 3D
Film o Labolatorium Finansowym i Pracowni automatyki i robotyki
Artykuł i film w portalu nowiny24.pl
Aktualności w TVP
Informacja Polskiej Agencji Prasowej
Informacja w portalu Funduszy Europejskich

Informacja w computerworld.pl

Informacje z Polskiego Radia Rzeszów: 1, 2, 3, 4, 5