W ramach tegorocznej edycji programu „Uczelnia Liderów” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zdobyła kolejny, czwarty, srebrny certyfikat. W tym roku przyznawane były również wyróżnienia specjalne dla rektorów szczególnie zasłużonych w rozwoju sektora akademickiego po roku 1989 – Laury 25-lecia „Magna Academia”. Jedną z pięciu takich nagród otrzymał prof. Tadeusz Pomianek.

Certyfikat Uczelnia Liderów dla rzeszowskiej WSIiZ

Wyróżnienie Laury 25-lecia „Magna Academia” ufundowano w związku z obchodzonym w 2015 roku 25-leciem uchwalenia Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. – Prof. Dariusz Rott, przewodniczący komisji certyfikacyjnej, podkreślił, że pan Rektor ma zawsze nietuzinkowe, niesztampowe poglądy, potrafi walczyć z biurokracją i przede wszystkim świetnie zna się na finansach. Wychwytuje niedoskonałości finansowania uczelni publicznych i niepublicznych i stara się z tym walczyć – powiedziała dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, która odbierała nagrody na uroczystej Gali Finałowej 2 lipca w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wśród nagrodzonych rektorów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Stanisław Mocko, rektor Collegium Civitas w Warszawie, i prof. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza.

W piątej edycji programu „Uczelnia Liderów” WSIiZ dostała również czwarty srebrny certyfikat. – Certyfikaty przyznawane były uczelniom, które spełniają najwyższe standardy kształcenia, współpracują z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, szukają nowych ścieżek kształcenia – wyjaśniła dr Kurzępa-Dedo.

Recenzenci zwrócili uwagę m. in. na unikatowe kierunki, jak np. grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz aviation management. – Nowością w ofercie naszej uczelni na najbliższy rok akademicki, poza wspomnianymi ścieżkami, są dwa kierunki studiów – zarządzanie (studia I stopnia) oraz fizjoterapia (studia II stopnia). Nowe kierunki studiów mają program oparty o międzynarodowe standardy, profesjonalne zaplecze dydaktyczne i doświadczoną kadrę. Mamy też w tym roku ścieżki kształcenia realizowane przy bezpośrednim wsparciu finansowym firm. Dzięki temu czesne jest znacznie niższe, niż standardowe – komentuje dr Andrzej Rozmus, prorektor ds. nauczania WSIiZ.

Nagrody przyznawane były w czterech kategoriach: uczelnie publiczne, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie, niepubliczne uczelnie licencjackie. WSIiZ jest jedyną nagrodzoną uczelnią z Podkarpacia w kategorii prywatnych uczelni, mających uprawnienia do kształcenia magistrów.

– Są takie uczelnie, które przystępują do programu po raz kolejny, i z roku na rok widać, że rzeczywiście funkcjonują coraz lepiej i mają ogromne możliwości – oceniła tegoroczną edycję konkursu „Uczelnia Liderów” Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – organizatora programu.

– Zdobywanie kolejnych nagród nie jest dla nas celem samym w sobie, traktujemy to raczej jako docenienie naszych działań i dobrą oceną ich efektywności. Cieszymy się oczywiście z kolejnych laurów, tym bardziej, że często są to prestiżowe wyróżnienia, do których zaliczamy nagrodę „Uczelnia Liderów”. Robimy swoje, a z faktu, iż ktoś to dostrzega i docenia, czerpiemy dodatkową satysfakcję – skomentował dr Andrzej Rozmus.