Za nami kolejny wykład z cyklu „Sztuka relacji”. 5 grudnia 2019 r., o godz. 11.00, w IQ Club w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr Ewa Woydyłło – Osiatyńska mówiła na temat budowania dobrych relacji z naszym najbliższym otoczeniem oraz o wpływie jakości tych relacji na nas samych. Podczas spotkania „Chcesz mieć rację czy relację” Pani Doktor zaprezentowała, jak dzięki dobrym relacjom z ludźmi możemy zapewnić sobie lepsze zdrowie, samopoczucie, a co za tym idzie dłuższe i bardziej satysfakcjonujące życie.

Swoją prelekcję Pani Doktor rozpoczęła od wytłumaczenia czym w ogóle są relacje. Jak się okazuje są to swoiste łączniki między ludźmi. Każdy z nas potrzebuje mieć jakieś relacje z innymi osobami. Jest to nasza naturalna potrzeba i część naszego życia. Podkreśliła, że tam gdzie są relacje – są też emocje i konflikty. Wynikają one zwykle z tego, że ludzie różnią się między sobą, każdy z nas ma inne upodobania, gusta i przekonania. Prędzej czy później nasze racje muszą zostać skonfrontowane z racjami innych osób, co może prowadzić do powstania konfliktów. Brak dobrych relacji nie wynika z faktu, że ktoś jest osobą kłótliwą, ale z tego, że nie posiada on pewnych umiejętności, aby je budować. Przeszkadzają w tym wszelkie niepewności, strach i uprzedzenia.

Podczas spotkania dr Woydyłło – Osiatyńska omówiła kilka metod radzenia sobie z konfliktami. Konflikty można na przykład: wygrać, udawać, że ich nie ma, bądź po prostu się obrazić. Żadna z tych metod nie jest dobra. Każda nie tylko bardzo szkodzi jakości naszych relacji, ale także może przynieść negatywne skutki dla naszego zdrowia w postaci problemów psychosomatycznych. Człowiek to połączenie ciała i duszy, czyli psyche. Gdy „choruje” dusza choruje także ciało. Nierozwiązane konflikty mogą latami wyniszczać naszą psychikę, co w późniejszym czasie rzutuje także na nasze zdrowie fizyczne.

Konflikty są jak supełki, które można rozwiązać, czasem jednak wymaga to sporego nakładu pracy i czasu, jeśli jednak zależy nam na przetrwaniu danej relacji, warto o nią walczyć. Pani Doktor opowiedziała także o różnych, typowych sposobach rozwiązywania konfliktów: pryncypialnym, punktowym, pobłażliwym, pamiętliwym, mściwym oraz przyjacielskim i inteligentnym. Na tym ostatnim skupiła się szczególnie. Czym właściwie jest inteligentne rozwiązywanie konfliktów? Według Pani Doktor jest to umiejętność osiągania wyznaczonego celu jak najkrótszą drogą, posługując się środkami, które nie wywołają w innych osobach reakcji odwrotnej od naszego założenia. Przy tym należy pamiętać, że to co zasiejemy to zbierzemy i słynna karma zawsze do nas powróci. Inteligentny sposób radzenia sobie z konfliktem to także skupianie się nie na niedociągnięciach drugiej osoby, ale na emocjach, jakie te niedociągnięcia w nas wywołują i mówienie o nich głośno.

Prelegentka przypominała też pomijaną często technikę rozwiązywania konfliktu poprzez tradycyjne  zadośćuczynienie bliźniemu, przyznanie się do popełnionego błędu i naprawienia go.

Podczas spotkania omówione zostały także najlepsze sposoby zwracania komuś uwagi na jego nieodpowiednie zachowanie, które ma na nas zły wpływ oraz technika Interwencji. Stosujemy ją gdy jakaś osoba zagraża nam bądź sobie samej lub innym ludziom i nie przyjmuje uwag.

Na to czy konflikt zostanie rozwiązany, czy nie duży wpływ ma to, czy obydwu jego stronom na tym zależy. Aby móc zachować dobrą relację z innymi osobami, należy przede wszystkim rozmawiać ze sobą, być szczerym wobec samego siebie i wobec drugiej osoby. Czasem warto też „zgodzić się na niezgodę”, przyjąć, że każdy z nas jest inny. Słuchanie drugiego człowieka i uszanowanie różnic, jakie są między każdym z nas to ważny element drogi do tworzenia dobrych relacji.

Dr Ewa Woydyłło – Osiatyńska zaznaczyła, że warto bardziej cenić nasze relacje i jeśli nam na nich zależy pielęgnować je i robić wszystko, by przetrwały, bo to one są tłem naszej egzystencji.

Przed nami kolejne spotkanie z cyklu. Już teraz zapraszamy na wykład „Sfejsowani. Jak Media społecznościowe wpływają na nasze życie, emocje i relacje z innymi”, który odbędzie się 5 lutego 2020 roku, w Kielnarowej.

Cykl organizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania we współpracy z Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii WSIiZ.