W środę, 13 lutego, w WSIiZ gościła 22-osobowa delegacja przedstawicieli instytucji, zajmujących się zatrudnieniem oraz rynkiem pracy na Ukrainie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Nowe mechanizmy zatrudniania młodzieży”.

Spotkanie otworzył Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek, który przybliżył założenia realizowanej przez naszą uczelnię strategii współpracy z Ukrainą. Prorektor podkreślił m.in. jak istotna z punku rozwoju WSIiZ jest współpraca międzynarodowa. Nasza uczelnia od kilku lat zajmuje bowiem czołowe miejsce w ogólnopolskich rankingach pod kątem ilości studentów z zagranicy.

W imieniu delegacji głos zabrał Swiatosław Abramiuk, koordynator projektu:

– Już ta kilkudniowa wizyta na Podkarpaciu pokazała jak funkcjonuje polski rynek pracy. Chcielibyśmy zaczerpnąć z niego pewne wzorce, a także zobaczyć jak Wasza uczelnia wspiera w tej kwestii studentów i absolwentów. Liczymy na współpracę w tym zakresie – powiedział Swiatosław Abramiuk.

Następnie o systemie opieki nad studentami z Ukrainy opowiedziała kierownik Działu Rekrutacji Studentów ze Wschodu, Swietłana Ślusarczuk. W dalszej części głos zabrał Grzegorz Cyrek ze Stowarzyszenia Społeczno-Ekonomicznego ABSOLWENT, działającego przy WSIiZ. Przybliżył on założenia obecnie realizowanego projektu „Jestem tutaj – działania edukacyjne na rzecz wsparcia integracji”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Jego głównym celem jest integracja osób z Ukrainy i Białorusi przyjeżdżających do Polski na studia. W ramach projektu odbywają się kursy języka polskiego, wykłady tematyczne oraz wycieczki i Dni Kultury Ukraińskiej.

W kolejnej części spotkania goście zapoznali się z działalnością Biura Karier WSIiZ. Barbara Leśniak i Krzysztof Tokarz z Biura Karier opowiedzieli o działalności agencji zatrudnienia, o realizowanych projektach stażowych i systemach praktyk zawodowych.

– Warto podkreślić, że w uczelniach ukraińskich biura karier dopiero powstają, dlatego tym bardziej stanowi to inspirację do dalszej współpracy – powiedziała Barbara Leśniak, kierownik Biura Karier.

Spotkanie zakończyło się owocną dyskusją i wymianą doświadczeń.