Dziś ogłoszone zostały wyniki testu z wiedzy ogólnej kwalifikującego do uzyskania „Stypendium od początku studiów”. Co druga osoba, która przystąpiła do testu ma przyznane stypendium.

– Aby uzyskać 100 % zwolnienia z czesnego, należało napisać test na min. 60%. Natomiast, 50% zniżki w czesnym otrzymali kandydaci, którzy zaliczyli test w min. 50% – tłumaczy Joanna Molter, Kierownik Działu Rekrutacji WSIiZ.

 

Informację o przyznaniu stypendium można uzyskać osobiście w Punktach Rekrutacyjnych lub telefonicznie pod numerami 17 866 11 88 i 17 866 11 99.

 

WSIiZ w tym roku oferuje kandydatom na studia I i II stopnia aż 1000 stypendiów pokrywających 100% lub 50% czesnego.
Miejsca w systemie przyznawane są na pierwszy semestr studiów. O przyznaniu stypendium kandydatom na studia I stopnia decyduje wynik testu z wiedzy ogólnej. Kandydatom na studia II stopnia stypendia przyznawane są na podstawie średniej z toku studiów.

 

Ostatni test kwalifikacyjny do „Stypendium od początku studiów” dla kandydatów na studia I stopnia odbędzie się 5 sierpnia 2013 r. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć podanie na studia do 31 lipca 2013 r.