Połowa kandydatów, którzy 6 lipca 2012 roku napisali test kwalifikacyjnydo Systemu Bezpłatnych Miejsc zostanie objęta tym stypendium. Dział Rekrutacji ogłosił właśnie wyniki.

System Bezpłatnych Miejsc (SBM) to program motywacyjny funkcjonujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Umożliwia 50% lub 100% zniżkę w czesnym.

Uczelnia przygotowała bezpłatne miejsca dla osób, które po zdaniu testu kwalifikują się do systemu, dzięki czemu mogą studiować za darmo już od pierwszego semestru studiów.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat promuje zdolnych i ambitnych studentów. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

– Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Powyższe dane obalają mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. WSIiZ, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce umożliwia całkowicie bezpłatne studia stacjonarne. Z okazji warto więc skorzystać.

Tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na studia w WSIiZ przypominamy, że nie ma na co czekać. Rekrutacja kończy się 31 lipca 2012 roku, a termin kolejnego, ostatniego już, testu kwalifikacyjnego do SBM ustalony został na 6 sierpnia. Czekamy na Was!

Więcej informacji o Systemie Bezpłatnych Miejsc i innych stypendiach można znaleźć tutaj: kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.

Zobacz artykuł o SBM:

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/rzeszow/darmowe-studia-wystarczy-napisac-test,1,5200132,region-wiadomosc.html