O „Stypendium od początku studiów” walczyli kandydaci na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 24 lipca poznali wyniki swoich zmagań. Co drugi kandydat, który przystąpił do "Quizu o bezpłatne miejsca", rozpocznie w październiku bezpłatną lub tylko częściowo odpłatną naukę.

Kandydaci podczas quizu o stypendium od początku studiów

"Stypendium od początku studiów" to stworzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie system motywacyjny, który zapewnia studentom studiów I stopnia stypendium pokrywające 100% lub 50% czesnego już od pierwszego semestru. O przyznaniu stypendium decyduje wynik quizu, który jest testem z wiedzy ogólnej.

– Choć pytania dotyczyły wielu dziedzin nauki, i obawiałem się, że nie zdam, to jestem zadowolony ze swojego wyniku w quizie. Cieszę się, że na tak dobrej uczelni będę miał stypendium już od początku nauki. Na innych uczelniach stypendium otrzymuje się dopiero od drugiego roku – wyjaśnia Piotr Rak, który w październiku rozpocznie studia na nowym kierunku grafika komputerowa i produkcja multimedialna.

Informację o przyznaniu stypendium można uzyskać osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ lub telefonicznie pod numerami 17 866 11 88 i 17 866 11 99.

– Nasi studenci korzystają z szerokiej oferty stypendialnej, zapewniającej finansowanie studiów: opłat czesnego i kosztów utrzymania. System stypendialny jest tak skonstruowany, że daje możliwość łączenia stypendiów, na przykład stypendium socjalnego z naukowym. Dzięki temu studenci od początku nauki otrzymują środki finansowe – podkreśla Joanna Molter, kierownik Działu Rekrutacji.

– Za nami test, w którym do zdobycia były stypendia finansowane przez firmy współpracujące z uczelnią. 5 sierpnia odbędzie się quiz, w którym kandydaci będą walczyć o „Stypendium od początku studiów” finansowane z budżetu WSIiZ. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć podanie na studia do 31 lipca 2015 roku – mówi Joanna Molter.

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej i stypendialnej WSIiZ, można znaleźć w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.