W świecie edukacji, biznesu, czy polityki często bywa tak, że obiecuje się jedno, a czyni drugie. Czy takie praktyki stosuje również WSIiZ? Opublikowane właśnie wyniki badania „Europejski Barometr Studencki” potwierdzają, że jest to Uczelnia rzetelnie wypełniająca swoje obietnice i dobrze przygotowująca studentów do pracy.

– Europejski Barometr Studencki to badanie realizowane przez niemiecki Trendence Institut, w którym wzięło udział 850 instytucji z 24 krajów europejskich oraz ponad 220 000 studentów. Studenci zostali zapytani m.in. o opinie na temat uczelni, do której uczęszczają – wyjaśnia Barbara Leśniak z Biura Karier, które koordynowało badaniami w Rzeszowie.

W tej części badania wzięło udział 71 545 studentów z UE, w tym 3686 studentów z Polski. Spośród nich studenci WSIiZ stanowili 8%.

Na pytanie o najistotniejsze czynniki wyboru danej uczelni, ponad pięćdziesiąt procent studentów WSIiZ wskazało na jakość nauczania oraz międzynarodowość uczelni. Na dalszych miejscach znalazły się: reputacja uczelni, jej zaplecze i wyposażenie, lokalizacja oraz oferta dydaktyczna. To oczekiwania. Czy rzeszowska Uczelnia im sprostała? Spośród przebadanych studentów, a więc grupy bardzo wymagającej, głosy na „TAK” rozłożyły się następująco:

• Zaplecze IT – 96,2 proc. (Polska 67,2)
• Wyposażenie (zaplecze) uczelni – 94,0 proc. (Polska 71,4)
Międzynarodowość uczelni – 92,3 proc. (Polska 67,5)
• Reputacja uczelni – 85,1 proc. (Polska 82,9)
Jakość nauczania – 77,2 proc. (Polska 66,7)
• Struktura oraz zawartość merytoryczna kierunków – 76,6 proc. (Polska 65,1)
• Przekazywanie praktycznej wiedzy – 73,8 proc. (Polska 51,5)
• Pomoc i dostępność wykładowców – 72,9 proc. (Polska 56,7)
• Zaplecze i obsługa administracyjna – 71,4 proc. (Polska 44,9)

– Końcowa satysfakcja studentów WSIiZ z wyboru tej Uczelni plasuje się wyżej niż średnia krajowa i europejska. WSIiZ osiągnęła bowiem wskaźnik 5,3 przy wskaźniku 5,0 dla całej Polski oraz 4,8 dla Europy – podaje Barbara Leśniak.

Jak widać, zadowolenie studentów w stosunku do oczekiwań, należy uznać za nadzwyczaj dobre. Wynik tych badań jest dla Uczelni niezmiernie ważny, bo oceniana jest przez tych, dla których istnieje i dla których stara się być najlepsza. Ale to nie koniec dobrych wiadomości.

Ponad 75 proc. studentów WSIiZ wskazuje, iż uczelnia uczy ich umiejętności niezbędnych na rynku pracy (16,8 proc. nie ma zdania na ten temat). Średnia ocena w Polsce wyniosła 58.8 proc.

Wyniki tego niezależnego badania potwierdzają, że WSIiZ to Uczelnia, która zasługuje na miejsca w czołówce najlepszych w kraju. Kształci dobrze, nowocześnie, a przede wszystkim adekwatnie do potrzeb pracodawców. Nie dziwi więc fakt, iż studenci tej Uczelni są zadowoleni ze swego wyboru – co w kraju należy do rzadkości.