Bezpłatnym wykładem multimedialnym „Co poszło nie tak na maturze?” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęła 30-godzinny kurs przygotowujący uczniów z Podkarpacia do poprawkowej matury z matematyki. Jutro zaczynają się zajęcia, które poprowadzi doświadczona kadra.

Wykład „Co poszło nie tak na maturze z matematyki?” przybliżył maturzystom najprostsze metody rozwiązania zadań szczególnie poprzez wykorzystanie tablic matematycznych; uświadomił również uczestnikom, że dzięki czynnemu udziałowi w warsztatach, które oferuje WSIiZ, mogą opanować materiał w takim zakresie, aby bez obaw przystąpić do sierpniowego egzaminu poprawkowego.

– Wykład miał formę interesującej prezentacji multimedialnej. Zostały omówione zadania z tegorocznego egzaminu dojrzałości, a każdy uczestnik mógł sprawdzić, w których zadaniach popełnił błędy i jaką najprostszą metodą mógł je rozwiązać poprawnie. Na podstawie zestawienia wyników matur, które otrzymaliśmy od uczniów, uzyskaliśmy informację, które zadania sprawiły uczniom największy problem. Na tych przykładach skupiłam największą uwagę omawiając tegoroczny arkusz maturalny – wyjaśnia Agnieszka Kulig, matematyk prowadzący wykład.

Każdy uczestnik, wypełniając otrzymany arkusz notował przy danym zadaniu stronę z tablic, na której znajduje się wzór wskazany do zastosowania. W otrzymanych tablicach maturalnych uczeń miał odnaleźć dany wzór i go podkreślić, aby w przyszłości łatwiej było go zlokalizować. W ten sposób słuchacze aktywnie uczestniczyli w wykładzie, dowiedzieli się jak dużo niezbędnej wiedzy znajduje się w dostępnych dla nich tablicach maturalnych.

– Wykład był bardzo ciekawy, przystępny i zrozumiały – podkreślają maturzyści, którzy wzięli w nim udział – Cieszymy się, że możemy uczestniczyć również w warsztatach, bo korepetycje są bardzo drogie. Jeśli będą wyglądać podobnie jak wykład, bez problemu zdamy maturę poprawkową.

– Jutro uczniowie rozpoczynają 30-godzinne warsztaty „Jak zdać maturę z matematyki?” – mówi Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ – Zajęcia będą odbywać się w małych grupach ćwiczeniowych. Poprowadzą je nauczyciele matematyki z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz innych szkół ponadgimnazjalnych osiągający bardzo dobre wyniki w przygotowaniu do matury.

W skompletowaniu wykwalifikowanej kardy pomogło Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, które kilka lat temu organizowało podobny kurs zakończony sukcesem na poprawkowej maturze.

– Wielu młodych ludzi, szczególnie z mniejszych miejscowości nie stać na korepetycje. Te warsztaty to strzał w dziesiątkę. Dla uczniów korzystne będzie kształcenie się pod okiem innego nauczyciela niż w szkole – wyjaśnia Krystyna Wróblewska, dyrektor PCEN.

Warunkiem udziału w zajęciach jest matura z matematyki zdana na poziomie minimum 20 procent. Cały kurs (30h) będzie trwał 2 tygodnie, od 22 lipca do 4 sierpnia. Każdego dnia uczestnicy będą mieć trzygodzinne zajęcia.

– Warsztaty odbywać się będą od godziny 9.00, dogodnie również dla osób dojeżdżających. 90 procent kosztów kursu pokrywa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a 10 procent, czyli 2 zł za godzinę (60 zł za cały kurs) zapłaci uczeń. Jeśli kandydat po ukończeniu kursu zda maturę i wybierze studia w WSIiZ, koszt kursu zostanie zwrócony w pierwszej racie czesnego.

Po 30 godzinach kursu odbędzie się bezpłatna matura próbna, która sprawdzi umiejętności matematyczne kursantów. Jeśli kandydat dalej będzie chciał uczestniczyć w zajęciach, będzie miał taką możliwość. Uczelnia przygotuje również dodatkowe możliwości nauki dla uczniów, którzy nie zdadzą matury próbnej. Koszt dalszego kursu nadal będzie atrakcyjny w porównaniu z cenami korepetycji.

Partnerami inicjatywy są: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów i Gazeta Codzienna Nowiny. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

– Wyniki matur na Podkarpaciu są gorsze, niż w innych województwach, więc marszałek Ortyl bez wahania wsparł tę inicjatywę. Jest ona potrzebna młodzieży naszego województwa, by zwiększyć ich szansę na zdanie matury i możliwość dalszego kontynuowania nauki – podkreśla Bogdan Romaniuk, członek zarządu Województwa Podkarpackiego.