Bezpłatnym wykładem multimedialnym
„Co poszło nie tak na maturze?” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie rozpoczęła 30-godzinny kurs przygotowujący uczniów z
Podkarpacia do poprawkowej matury z matematyki.

Wykład „Co poszło nie tak na maturze z matematyki?” przybliżył
maturzystom najprostsze metody rozwiązania zadań szczególnie poprzez
wykorzystanie tablic matematycznych; uświadomił również uczestnikom, że
dzięki czynnemu udziałowi w warsztatach, które oferuje WSIiZ, mogą
opanować materiał w takim zakresie, aby bez obaw przystąpić do
sierpniowego egzaminu poprawkowego.

– Wykład miał formę interesującej prezentacji multimedialnej. Zostały
omówione zadania z tegorocznego egzaminu dojrzałości, a każdy uczestnik
mógł sprawdzić, w których zadaniach popełnił błędy i jaką najprostszą
metodą mógł je rozwiązać poprawnie. Na podstawie zestawienia wyników
matur, które otrzymaliśmy od uczniów, uzyskaliśmy informację, które
zadania sprawiły uczniom największy problem. Na tych przykładach
skupiłam największą uwagę omawiając tegoroczny arkusz maturalny –
wyjaśnia Agnieszka Kulig, matematyk prowadzący wykład.

Każdy uczestnik, wypełniając otrzymany arkusz notował przy danym zadaniu
stronę z tablic, na której znajduje się wzór wskazany do zastosowania. W
otrzymanych tablicach maturalnych uczeń miał odnaleźć dany wzór i go
podkreślić, aby w przyszłości łatwiej było go zlokalizować. W ten sposób
słuchacze aktywnie uczestniczyli w wykładzie, dowiedzieli się jak dużo
niezbędnej wiedzy znajduje się w dostępnych dla nich tablicach
maturalnych.

– Wykład był bardzo ciekawy, przystępny i zrozumiały – podkreślają
maturzyści, którzy wzięli w nim udział – Cieszymy się, że możemy
uczestniczyć również w warsztatach, bo korepetycje są bardzo drogie.
Jeśli będą wyglądać podobnie jak wykład, bez problemu zdamy maturę
poprawkową.

Partnerami inicjatywy są: Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli, TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów i Gazeta Codzienna
Nowiny. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

– Wyniki matur na Podkarpaciu są gorsze, niż w innych województwach,
więc marszałek Ortyl bez wahania wsparł tę inicjatywę. Jest ona
potrzebna młodzieży naszego województwa, by zwiększyć ich szansę na
zdanie matury i możliwość dalszego kontynuowania nauki – podkreśla
Bogdan Romaniuk, członek zarządu Województwa Podkarpackiego.

ZOBACZ FILM: CO POSZŁO NIE TAK NA MATURZE?