17 marca 2009 roku o godzinie 14:00 w Auli A3 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczeła się debata pt. "Co z tym kryzysem?". Debatę prowadzi Prorektor WSIiZ ds. Nauki, prof. dr hab. Jerzy Chłopecki. Biorą w niej udział pracownicy naukowi WSIiZ, wybitni znawcy ekonomii i prawideł nią rządzących:

  • prof. nadzw. Ryszard Bugaj,
    ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP do spraw ekonomicznych, profesor WSIiZ,
  • prof. nadzw. Bartłomiej Kamiński,
    ekonomista, doradca Banku Światowego, profesor WSIiZ,
  • prof. nadzw. Jan Winiecki,
    ekonomista, jeden z założycieli Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współzałożyciel fundacji Centrum im. Adama Smitha, profesor WSIiZ.

Debatę można oglądać nie tylko nie tylko w Auli A3, ale także w Internecie. Aby zobaczyć relację on-line, wystarczy kliknąć banner z głównej strony portalu. Zapis całej debaty będzie dostępny w portalu WSIiZ już od środy, 18 marca 2009 roku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia go i obejrzenia debaty!