Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades, zaprasza do aplikowania na wysokiej jakości program letni prowadzony przez Pofesorów Uniwersytetu w Kolonii we współpracy z partnerami, specjalizującymi się w sektorze ochrony środowiska w regionie Nadrenii Północnej-Westfalii.

Szczegóły programu:
Organizator wydarzenia: Uniwersytet w Kolonii
Temat: Szkoła Letnia w Kolonii – Ochrona Środowiska
Miejsce: Kolonia, Niemcy
Termin: 13-31 lipiec 2015
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 kwiecień 2015
Aplikacja: wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć na stronie: http://www.colognesummerschools.uni-koeln.de

Grupa docelowa: studenci studiów I stopnia lub studenci pierwszego roku studiów II stopnia każdego kierunku, którzy są zainteresowani kwestiami środowiska

Szczegółowe informacje: www.colognesummerschools.uni-koeln.de

Koszty:
Student, który zostanie zakwalifikowany/wskazany przez Komisję Uniwersytetu w Kolonii do wzięcia udziału w Szkole Letniej będzie mieć pokryte koszty udziału w warsztatach Szkoły Letniej. Ponadto Uniwersytet w Kolonii pokryje koszty zakwaterowania, biletu komunikacji miejskiej oraz wycieczki.
Koszty które musi ponieść student tj. koszt podróży do Niemiec plus ubezpieczenie (obowiązkowe € 69), wyżywienia oraz koszty dodatkowe

Kandydatury zawierające: CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać do koordynatora Programów Globalnych Santander Universidades:

Robert Góra
do dnia 10 marca 2015

Złożenie aplikacji do udziału w programie będzie możliwe po zaakceptowaniu kandydatury przez Uczelnię, o czym zatwierdzeni kandydaci zostaną poinformowani przez koordynatora do dnia 20 marca 2015 roku.

Szczegółowe informacje o programie Santander Universidades:
www.santanderuniversidades.pl
www.santander.com/universities