Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, Biuro Karier WSIiZ zanotowało kolejny wzrost liczby ofert pracy dla studentów i absolwentów naszej uczelni. W roku 2013 Biuro Karier WSIiZ przyjęło 722 oferty pracy. To o 46% ofert więcej niż w roku 2012.

 

Biuro Karier opublikowało właśnie raport dotyczący ofert pracy, jakie wpłynęły w ostatnim kwartale 2013 roku.

W porównaniu do IV kwartału roku 2012 liczba ofert pracy dwukrotnie wzrosła. Natomiast porównując dane z III kwartałem roku 2013 liczba ofert pracy wzrosła aż o 77%.

 

Zestawienie ofert jest doskonałym źródłem informacji na temat panujących trendów zarówno dla pracodawców, jak i osób poszukujących pracy.

 

W grupie zawodów informatycznych, przeważają oferty skierowane do informatyków (ogólnie) oraz programistów.

– To trend utrzymujący się od dłuższego czasu. Wśród specjalistów i osób z wykształceniem wyższym przeważały stanowiska finansowe i administracyjne. W kategorii doradcy/obsługa klienta najwięcej miejsc pracy dotyczyło stanowisk związanych ze sprzedażą: przedstawiciele handlowi, konsultanci, obsługa klienta oraz sprzedawcy – wyjaśnia Krzysztof Tokarz, p.o. Kierownika Biura Karier WSIiZ.

 

Barometr Ofert Pracy przygotowany przez zespół dr Roberta Patera, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, po kilkumiesięcznym wzroście w grudniu nieznacznie spadł.

 

Najprawdopodobniej jest to jedynie chwilowa korekta trwalszej wzrostowej tendencji. Przemawiają za tym sygnały dalszego umacniania się wzrostowych tendencji w gospodarce, a więc również na rynku pracy, czego przejawem jest spadek stopy bezrobocia. W grudniu zmniejszyła się liczba sezonowych ofert pracy. Łącznie w Internecie opublikowano 120,7 tys. ogłoszeń o zatrudnieniu.

Najnowszy raport losów absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, opracowany przez Zespół ds. Badania Potrzeb WSIiZ podaje, że 55% absolwentów studiów licencjackich i aż 72,4% absolwentów studiów magisterskich w 2013 roku posiadało pracę. Nasza uczelnia jest bardzo wysoko oceniana. 83% studentów studiów I stopnia i 87% studiów II stopnia wyraziło zadowolenie ze studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a 76% studentów studiów I stopnia i blisko 82% II stopnia poleciłoby tę uczelnię swoim znajomym.

Biuro Karier dla każdego

Z pomocy Biura Karier WSIiZ może korzystać każdy, nie tylko studenci i absolwenci WSIiZ. Aby mieć dostęp do bieżących ofert pracy wystarczy wejść na stronę www.biurokarier.wsiz.pl i zarejestrować się w serwisie. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują najświeższe oferty na skrzynki mailowe.

SPRAWDŹ: Szczegółowe zestawienie ofert pracy skierowanych do Biura Karier WSIiZ