25 listopada 2010 roku w Kielcach odbyła się konferencja naukowa pt. „Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Centrum Studiów nad Terroryzmem i Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach. Konferencja odbyła się w siedzibie CSnPSP.

W przedsięwzięciu wzięło udział 40 osób, w tym 14 prelegentów. Wśród zgromadzonych nie zabrakło przedstawicieli kieleckich uczelni, naukowców z wojskowych szkół wyższych, jak i reprezentantów służb mundurowych, tj. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Służby Kontrwywiadu, Żandarmerii Wojskowej.

Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentował jako gość honorowy Pan Prorektor ds. Nauczania dr Wergiliusz Gołąbek. Z CSnT w przedsięwzięciu udział wzięli – dr inż. Tomasz Bąk, dr inż. Maciej MilczanowskiEwa Wolska.

Konferencję uświetnił pokaz wyszkolenia żołnierzy z CSnPSP, przedstawiający taktykę odbijania zakładników przetrzymywanych przez terrorystów. Zgromadzeni mogli zobaczyć także inscenizację metody ewakuacji rannych drogą powietrzną.

Celem konferencji było nawiązanie kontaktów z resortami siłowymi i szersze zaprezentowanie idei działalności Centrum Studiów nad Terroryzmem. Planowana jest dalsza współpraca CSnT, CSnPSP oraz służb mundurowych w różnego rodzaju przedsięwzięciach dotyczących bezpieczeństwa kraju.