W dniach 22-26 października dr Zofia Nizioł-Łukaszewska, mgr Dominika Furman-Toczek oraz mgr Martyna Zagórska-Dziok z Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych uczestniczyły w cyklu szkoleń zorganizowanym w ramach programu Erasmus+, który odbył się na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Porto.

Podczas wyjazdu przeprowadzono liczne konsultacje naukowe dotyczące wpływu substancji roślinnych na bezpieczeństwo stosowania kosmetyków, zapoznano się z metodami ekstrakcji substancji bioaktywnych z różnych materiałów biologicznych oraz metodami oceny cytotoksyczności związków bioaktywnych. Wyjazd ten był okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy o dodatkowe techniki laboratoryjne, które w przyszłości mogą być wykorzystane w prowadzonych badaniach, ale także okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej. Wyjazd do Portugalii był również okazją do czerpania inspiracji od innych pracowników naukowych prowadzących badania w podobnych obszarach, co w przyszłości może przyczynić się do zwiększenia wartości publikacji pracowników katedry.