Instytut Badań nad Cywilizacjami oraz Studenckie Koło Naukowe IBnC zainaugurowały nowy cykl wykładów pod wspólnym tytułem „Kaukaz – historyczne wyzwanie Rosji”. Pierwszy z wykładów odbył się 20 marca 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Pierwsze ze spotkań dotyczyło historii (Wojny Kaukaskiej, ekspansji Moskwy, rzezi Ormian, dyktatury Stalina, krwawiącej Gruzji, wojen czeczeńskich oraz prezydentury Gorbaczowa) oraz grup etnicznych zamieszkujących ten górzysty obszar.

Wykład poprowadził Wiktor Trybus – specjalista od spraw Wschodu. Wykład był wprowadzeniem do kolejnych spotkań zajmujących się partykularnymi problemami regionu w kontekście relacji z Rosją.

Tematy kolejnych spotkań:

  • Od upadku Imperium po Soczi
  • Masowe łamanie praw człowieka przez wojska rosyjskie
  • Terroryzm kaukaski, czyli nie tylko o działalności czarnych wdów
  • Geopolityczne znaczenie Kaukazu.

Terminy kolejnych wykładów zostaną podane już wkrótce.

Partnerami wydarzenia są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Koło Politologów WSIiZ.