21 lutego w Sali Senatu WSIiZ odbyła się debata publiczna w ramach Kampanii Społecznej: "Czas na plan.pl-decyduj o swojej przyszłości."

W debacie udział wzięli:

 • Uczelnie wyższe z Rzeszowa
 • Podkarpackie Kuratorium Oświaty
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 • Przedstawiciele Firm (Zelmer SA, WSK "PZL-Rzeszów" SA, PPH TRANSSYSTEM SA, Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o.)
 • Dyrektorzy szkół średnich
 • Szkolni doradcy zawodowi
 • Uczniowie szkół średnich
 • Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej z Krakowa
 • Biuro Karier WSIiZ
 • Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ
 • Zespół ds. Badania Potrzeb WSIiZ
 • Instytut Gospodarki WSIiZ
 • Inni specjaliści

Program debaty:

 • sytuacja na współczesnym rynku edukacji i pracy
 • przyszłościowe kierunki studiów i zawody
 • rola planowania kariery w rozwoju zawodowym
 • przed jakimi dylematami stoją młodzi ludzie wybierający właściwy kierunek studiów, koncepcja uczenia się przez całe życie
 • wskazanie najistotniejszych problemów w relacji pracodawca – pracownik
 • w jaki sposób wspierać młodzież szkół średnich – rola doradców zawodowych, udział firm w zwiększaniu kwalifikacji uczniów szkół średnich, itp.
 • udział kampanii „czas na plan.pl – decyduj o swojej przyszłości” we wzmacnianiu świadomości społeczeństwa na temat bieżących problemów rynku pracy i edukacji
 • plany rozwoju województwa podkarpackiego a rynek edukacji i pracy

Debata była prowadzona przez niezależnych moderatorów.

Więcej informacji udziela Biuro Karier WSIiZ

www.czasnaplan.pl