Jaki zawód mogę wykonywać po Kosmetologii? Czy będą studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne? Jakie przedmioty brane są pod uwagę przy rekrutacji na Ratownictwo Medyczne? Między innymi o takie sprawy pytali maturzyści podczas trzeciego dnia Czatu Kierunków!

Dyskutowano wówczas aż o czterech kierunkach: Zdrowie publiczne, Ratownictwo medyczne, Administracja i Europeistyka. Wachlarz pytań naszych gości był naprawdę szeroki. Oto krótki przegląd poruszanych kwestii.

Dlaczego studia niestacjonarne trwają dłużej o jeden semestr? Czyżby ci studenci mieli więcej przedmiotów i więcej się naucza na niestacjonarnych studiach? – Jest tak przede wszystkim dlatego, że zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele, a nie tak jak w przypadku stacjonarnych codziennie – wyjaśnił Prodziekan Wydziału Ekonomicznego, dr Zbigniew Kozdronkiewicz. Jak długo trwają praktyki na kosmetologii? Student kierunku Zdrowie publiczne, Kamil Skręt – W granicach 240 godzin. Która ze specjalności na Zdrowiu Publicznym jest najczęściej wybierana? – Promocja zdrowia z fizjoterapią i kosmetologia ogólna. Nie wiemy jak będzie z nowymi specjalnościami jak np. dietetyka współczesna – odpowiedział dr Ryszard Palczak, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego. Po którym semestrze wybiera się specjalizacje? Czy po Ratownictwie medycznym mogę zostać np. ratownikiem górskim?– Student Ratownictwa medycznego, Łukasz Wosik skwitował szybko – Specjalizacje wybiera się po trzecim semestrze nauki. A co do ratownika górskiego: oczywiście można, ale wykształcenie należy uzupełnić specjalistycznymi kursami.

Czy specjalności oferowane na tych kierunkach zawsze są uruchamiane? Warunkiem utworzenia każdej specjalności jest zebranie odpowiedniej liczby osób chętnych – wyjaśniła Prodziekan Wydziału Administracyjno – Informatycznego, dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Jakie przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji na europeistykę jak osoba zdaje stara maturę? – Bierzemy pod uwagę 5 przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej: język polski, język obcy, matematyka, historia i wos. Dodatkowe punkty można zdobyć z przedmiotów zdawanych na maturze – wyjaśniła Kierownik Działu Rekrutacji, Joanna Dudek. Chciałabym dowiedzieć się ile razy w tygodniu zajęcia odbywają się w Tyczynie lub Kielnarowej. Oczywiście mam na myśli studia stacjonarne.
– W przypadku kierunku administracja np. w tym semestrze dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia w Tyczynie – odpowiedział Kamil Stojak, Student Kierunku Administracja. Na jaki okres studiów przyznawane są stypendia socjalne? – Rok rocznie studenci składają wnioski o stypendium socjalne i jest ono przyznawane na 10 miesięcy – odpowiedziała Studentka Kierunku Europeistyka, Justyna Bednarz. Czy uczelnia planuje utworzenie studiów magisterskich na kierunku europeistyka?
– Obecnie, nie. W ofercie studiów II stopnia na kierunku ekonomia są specjalności np. biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami i studia europejskie – wytłumaczyła Prodziekan Wydziału Administracyjno – Informatycznego, dr inż. Agata Szmulik.

Pytań było oczywiście o wiele więcej. Aby zapoznać się ze wszystkimi, zapraszamy do lektury zapisu rozmowy na kierunkach:
Zdrowie publiczne i Ratownictwo medyczne
Administracja i Europeistyka

Zapraszamy także do zapoznania się ze wszystkimi rozmowami. Wystarczy kliknąć tutaj.

Pierwszy tydzień lutego udowodnił, że Czat Kierunków to wydarzenie, które warto organizować. Zadowoleni są także maturzyści, którzy dziękowali Uczelni za to przedsięwzięcie. Przy tej okazji i my dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu tegorocznego Czatu Kierunków. Podziękowania należą się jednak przede wszystkim młodzieży, która wolny czas ferii poświęciła na zdobycie rzetelnej wiedzy o Uczelni, na której chcą studiować i interesujących ich kierunkach.


Przeczytaj też relacje z dwóch poprzednich dni:

Dzień pierwszy (Ekonomia, Socjologia, Turystyka i rekreacja)
Dzień drugi (Informatyka, Informatyka i ekonometria, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Bezpieczeństwo wewnętrzne)