Profesor Leszek Wdowiak, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego WSIiZ, ponownie został wybrany na szefa Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Wyboru dokonano podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMSiZP, jakie odbyło się podczas trwającej w Rzeszowie, międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce zdrowia publicznego. Jej współorganizatorem była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Prof. Wdowiak będzie kierował Towarzystwem przez najbliższe 4 lata, ale… Otóż to! Ostatni wybór był również jego czwartym z kolei wyborem na tę funkcję.

– Jest to pierwszy przypadek w powojennej historii Towarzystwa, które działa od 1919 r., aby ten sam prezes został wybrany na 4 kolejną kadencję! – zauważyli członkowie PTMSiZP.

Kilkudziesięciu delegatów z 13 oddziałów wojewódzkich z całego kraju, wybrało także pozostałe władze Towarzystwa. W Zarządzie Głównym znaleźli się również inni pracownicy naukowi WSIiZ: Grażyna Hejda, wiceprezes podkarpackiego oddziału Towarzystwa oraz jego szef, dr Wacław Kruk.

Gratulujemy