W styczniu 2011 roku w murach m.in. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ruszyła II edycja warsztatów "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny". Projekt został stworzony z myślą o licealistach, którzy świadomi wyzwań współczesnego świata chcą przygotować się do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

– Celem projektu jest przekazanie młodym ludziom kluczowych umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości i stworzenie im warunków do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w oparciu o specjalny program edukacyjny – wyjaśniają organizatorzy.

W ramach programu tworzone są sześcioosobowe zespoły redakcyjne, które odpowiadają za stworzenie profesjonalnego internetowego koncernu medialnego w języku polskim i angielskim. W każdym zespole działa: redaktor naczelny, dziennikarz, tłumacz, grafik, informatyk, PR–owiec. Zespoły redakcyjne pracują pod opieką nauczyciela przygotowanego do tej roli podczas warsztatów metodycznych. W ramach projektu "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny" przygotowane są również narzędzia wspomagające pracę uczniów i ich opiekunów: kursy e-learningowe, warsztaty, spotkania z dziennikarzami oraz specjalnie opracowane podręczniki.

Projekt "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a partnerami Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach.

Zdjęcia przedstawiają spotkanie zespołów z Arturem Andrusem z Polskiego Radia oraz Jakubem Kwiatkowskim z Onet.pl. Fot: Adam Janusz, Szymon Taranda